Brief Nr 206 Uit Noord-Italie

O 82 DEERLIJK

a Monsieur mr anselmus van o(na)cken Cultivateur1 a Deerlijk pour remettre2 a gregorius van de velde Departement de La Lijs arondissement de courtraij canton d' harlebeken a flandre sito sito

Florence Dezen 16 Maerte 1812

Beminden Broeder

Laete ul weten den staed van Mijne gezondheijd god Lof Ben het noch gelijk jk noch aen ul het zelve verhopende Ben,

ook als ul Begeert eenige kleederen te hebben van die *** jan de Bakers gaet haelt de gone ul Beleift M*** Verzoeke ook ul van Mij met het ontfangen van dezen *** Eenig geld op te zenden want jk zulk straf van doen3 hebb(e) gij weet wel Beminden Broeder gij weet ook wel als jk t huijs was dat jk Meer Respeckt voor u hadde als gij tegenwoordig Voor mij jk ondervinde het dagelijks en dat jk jn uijtterste aermoede Ben Bidde u om mij Bijstand te Doen want jk zoude het u niet verzoeken zonder nood

verzoeke u ook Beminden Broeder van mijn complementen te doen aen mijn alderliefste Rosalia Bijls De welke noijt uijt mijn gedachten is Bidde u van niet te manqueren van haer zulks te zeggen. schrijft mij ook wat nieuwigheden er op vlaenderen al zijn wie (hem) al soldat getrokken heeft van Mijne prochie4 Blijve Met Respeckt

Mijn addres is als volgt a Monsieur mr pierre van de velde soldat Dans Le 112e Regiment d' jnfanterie de Ligne Dans Le 1er Compagnie du (3em) Bataillon a garneijoen5 a florence Departement de Larno6 a 't oscane7 Mijn Merck

petrus van de velde + 8

Aantekeningen
1 Cultivateur, landbouwer. 2 Om te bezorgen. 3 Hard nodig. 4 Parochie, dorp. 5 Garnizoen. 6 Departement van de Arno. 7 Toscane. 8 Zijn handtekening.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel