Brief Nr 209 Gestraften en Krijgsgevangenen

N 72 IEPER

A Madame Madame La veve Ata, Madeliere Demeurant dans la rue de veninkstraeten ijpres dept, a jpres de la Lijs

Alexandrie den 19 8bre1 1806

zeer beminden vader ende moeder

Jk Laete uL weten den staet van mijne Gezondheijt Godlof verhoopende het zelve van uL en van geheel de famillie het is van den twalfsten van dezer maend dat jk gearriveert bij2, in het ses en vijftigste regiment, maer voor ik wel kruijssen3 onderstaen4 hebbe, ses maenden door de gevangenisse geleijt Geweest met de keten aen de heels5 Erger als een hond, van kot tot kot hoe ongelukkig Leet hebbe Jk onderzien6 met de ketens aen de hals moeten slaepen op de steenen met een hand vul7 stroij vervult met luijsen en de ratten bij nagte gaeten in de beenen Gebeten, ziet wat soor8 jk doorzien hebbe, vader jk bidde u de complementen te doen aen mijn broeders ende tragt mij eenig gelt aftezenden zoo haes als9 mijn Beminde famillie geraedig10 vijnd want jk in groote armoede ben, jk ben zonder hemde daerom is, het dat jk uL bidden mij iest afte zenden, door de aldereerste occasie11 moogelijk zijnde Ende ben voor al mijn Leven, Zeer beminden vader Ende moeder UL: zoon

Jacob marke

jk verzoeke uL om te weten den staet van mijn broeder joseph

de complementen aen Joannes allaert en aen zijne vrouwe

mijn addresse a mousieur marke soldat au 56me regement De ligne du premier Bat 11eme compagnie en Garnison alexandrie dept de maringo en pimon12
beminde moije13 het ongeluk Lot die jk gepasseert die jk gepasseert is bij geen menschen kembaer want wij hoedaenig herden14 onderzien6 hebbe jk bidde uL iets af te zenden als het u plaisier doet

Aantekeningen


1 Oktober. 2 Ben. 3 Tegenslagen. 4 Doorstaan. 5 Hals. 6 Doorgemaakt. 7 Handvol. 8 Moet wel ellende betekenen. Misschien het franse sort lot? 9 Zo haast als, zodra. 10 Geradig, raadzaam, dienstig (De Bo). 11 Gelegenheid. 12 Departement van Marengo in Piemont. 13 Tante. 14 Vul aan: lot; zwaar lot.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel