Brief Nr 21 De Veldtochten in het oosten

N 14 LEISELE

A moncieur moncieur J: Couwet a: La leijs de partement de la Lijs arrondiciment de Vurne conton de Veurne cito cito

Weesel Desen 24 november 1806

zeer beminden vader Ende moeder

jck laet UL: weten als dat jck vertrokken zijn van luck1 En gearveert zijn tot weesel Desen zal dienen om UL: te te Laeten weten den stand van mijne gesontheijd als dat het noch geheel wel gaet En noch in goed leven zijn zoo daer is hier mijn certificat dat jck afcenden het welke uw grotelicks can te passe koomen zoo laet jck uw weeten als dat het geheel goetkoop Leven voor Een pinte bier 6 stuijvers voor Een pont swijnen vleesch 10 stuijvers gij kont wel dinken hoe dat met ons gaet jck zijn geheel content dat wij haest2 gaen vertrekken naer den Leeger om te vechten want dat En js maer twalf uren meer van daer En zoo verzoeke jck om hantwoorde zoo haest2 als het mogelick hier is mijn adres a: moncieur moncieur couwet soldaet dan La 45 regiment La 4 companie a weesel

UL: DW dienaer joannes carolus couwet 1806 + 3

Aantekeningen
1 Luik. 2 Spoedig. 3 Zijn ondertekening.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel