Brief Nr 211 Gestraften en Krijgsgevangenen

H 113 ZARREN

A Monsieur loui de gree laboereur1 a zarren (?) canton de dixemude Departement de la Lijs pres de bruges a zarrem (?)

Cousogne2 Den 28 juni 1810

Beminden vaeder

Naer ul van herten gegroet te hebben Laete ik UL weten met deze occasie3 dat ik krijsgevangen ben van de spanjolen en ben in eene groote mijserie het is om dezen dat ik eenen wisselbrief op UL maeke van twee hondert francs op het ordre van J. B. Wattel die mij wat avansi4 heeft gedaen zoo den bidde ik UL van dien te betaelen zoo haest het UL mogelijk is om dat ik de reste zoude konnen ontfangen ik schrijve UL twee wisselbrieven gelijk men het moet doen in deze lant maer gij en moet altijt maer eenen betaelen ik mag nog UL antworde verwachten met mij te schrijven op het adres van mr francois grattou Rue st augustijn N.3 a la Cousogne waer mede blijve ULD W Dienaer en zo(on)

la marque de + 5 Jean de gree

temoins a la signature de Jean de gree non sachant ecrier

J Bapte Bubuijck J* Pelatau*6 (?)

Aantekeningen
1 Laboureur, landbouwer. 2 Het poststempel luidt "Bordeaux"; bedoeld is misschien de streeknaam Gascogne. 3 Gelegenheid. 4 Avance, voorschot. 5 Zijn ondertekening. 6 "Getuigen van de ondertekening van Jean de Gree die niet kan schrijven: J. Bapt. Bubuijck en J.P."


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel