Brief Nr 212 Gestraften en Krijgsgevangenen

H 120 KOOLSKAMP

A Monsieur Francois van de waeter coolscamp Canton ardoje de Partemant De La lis an flaenderen Per brusje

Porsmoet1 Prochester Den 17 julij 1810

Zeer Beminde Moeder zesters en Broede(r) en gans mijn familde

naer eerst hertelij(ke) groetenisse van UE zoone ik ben tot nu toe in volle gezo(nd)heijd en ik ben verhopende dat UE ook in volle gezondheijd zijt met geheel de familde ook ben ik an UE verzoeke(n) als het UE zoude mogen believen van mij een Lowie2 op te zenden hoe eer hoe liever want ik in prezon3 ben in Eijngeland en ook ben ik grootelijks verlinkt4 om te weten hoe dat het gaet met ooms en Moeijen5 en mij kinnisse waer mede ik hebbe verkerd waer mede ik sluijte mijnen brief en blijven in afwachtinge doet de groetenisse an mijn familde van beijde zijden ook an pieter antone De bosseher en huijs vrouwe en godelieve en hoe dat het gaet daer mede mijn adres moet zijn an Lodevicus van de waeter 5me curassier Prisonnier is Porsemout au Chateau de Proche*t*ere6 an Engleterre

UE Dienaer en zoone

Lodevicus van de waeter

Beminde Moeder

Aantekeningen
1 Portsmouth in Engeland. 2 Louis d'or, munt ter waarde van 10 tot 24 franc. 3 Prison, gevangenis. 4 Benieuwd. 5 Tantes. 6 Zie boven: Prochester; de gevangenis.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel