Brief Nr 213 Gestraften en Krijgsgevangenen

N 28 KLERKEN

a Monsieur Charles Couset de la Commune Clerkem canton dexmut1 Arrondissement de furnes Departement de la Lice a Clerkem. pour flandres

pannecoek2 Den 1 janrij 1812

Zeer Beminde Vader Ende Moeder En ook Zuijsters Ende broeder

ik En kan uw niet naerlaeten van uw Een goet geluk En Een Zalig nieuw Jaer te wenschen En ulieden te laeten weten hoe het gaet met mij En waer Dat ik ben, ik ben Den 17 ost3 1809 in Vlissingen genomen van Den jngelsman En Den 22 ben ik in De reviere van zitthem4 geerreveert in het preson5 genoemd de Zandwijds6 in ingelland En ik hebben Daer Een maend geweest En van Daer ben vertrokken op Den ponton7 genoemt De glorij in Den Zelven depo En ik hebbe Daer boven de twee jaeren anboord van De grorij geweest En van Daer ben ik vertrokken in De maend baefmesse8 1811 naer schotland in preson genoemd Valleijfele9 En De prochie10 genoemt pannecoek in schotland En met mijn gezondheijd godlof het gaet nog wel En ik hope dat met uL: ook nog wel gaet En lieve vader ik verzoek grootelijks zoo haest als gij Den brief ontfant Dat gij mij zoude willen wat geld op zenden naer Schotland De prochie genoemt pannecoek in het preson genoemd valleijfelt want ik ben grootelijks verwonderd Dat ik al zoo dijkmaels geschreven hebbe om geld En dat ik nog geen antwoorde nog gekregen En hebben nog geen geld En hoe Dat gij moet doen of al waer dat gij het geld naer hier moet zenden Dat zal gij hier geschreven vinden En als gij al zoo doet ten kan niet mankieren van naer hier komen En als gij schrijft gij moet Den naeme van mijn regement schreven cornelis ludovicus couset in het Eerste regement collonijal En lieve vader ik verzoeke zoo hae(st) als gij Den brief ontfant dat gij zoude willen De copplementen doen aen constantijn wullaert tusschen hooglede11 En staeden12 op den noek genaemt De bree messchen van pieter antoone wullaert die bij mij hier is En dat gilder13 zoude willen het geld te gaere op zenden voor ons twee maeds14 En gilder En moet geen droefheijd in maeken want wilder15 En maeken ook geender in pieter antoone wullaert cornelis ludovicus couset in het preson genoemd valleijfele op de prochie pannecoek in Schotland den i janrij 1812

Si toutefois vous m' envoijez de l' argent vous l' enverrez a Monsieur Perregau Banquier demeurant rue du Mont-blanc chausse d' autin a Paris, qui le faira parvenir au Banquier de Londres, et par cet effet il me parviendra plus facilement dans la prison.

Mon adresse est pour remettre a Cornelis Louis Couset du 1er Regiment Colonial prisonnier de guerre dans le depot de Vallaij-field en Ecosse proche Edeimbourg16

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Diksmuiden. 2 Penicuik in Schotland bij Edinburgh. 3 Oogst, augustus. 4 De rivier van Chatham (FdT). 5 Prison, gevangenis. 6 Sandwich, Kent. 7 Schip als gevangenis. 8 Oktober. 9 Waarschijnlijk: Valleyfield. 10 Dorp, plaats. 11 Hooglede (N 43). 12 Staden (N 32). 13 U. 14 Maats, vrienden. 15 Wij. 16 Het fragment in het Frans is door een andere hand geschreven.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel