Brief Nr 214 Gestraften en Krijgsgevangenen

H 46 NIEUWPOORT

A Madame Jeanne van*ule Mestans a Nieuport En flandre A Nieuport

Chattam uijt ponton canada1 14 januari 1813

Mijn seer bemijnde vrouwe

jck laet ul weten den staedt van mijne goede Gezontheijdt godt lof van sijne goede gratie Ende jck verhopen van ul En onse sonne2 het selve waere het anders het suede3 mijn groete piene doen om te hooren vorders laet jck ul weten bemijnde vrouwe als dat wij genomen4 sijn den 29 van dessember savens ten 10 hueren van Een Brick hij heeft onse groete maest5 over Bort6 geschoeten Een Een man Doodt En Een gequest7 aen sijn harmen8 maer het En is niet9 het is Een portegis10 die doodt geschoeten is Bemijnde vrouwe het is ongeluckigh voor ons dat jck soo gauwe genomen gewest hebben maer wij kannen daer niet Doen wij moeten passentie11 te gaere12 nemen

Daer mede Eijndig van schrijven maer niet van ul te Bemijnnen Daer mede Blijven jck ul bemijnde man

angelus Rodolf

Aantekeningen
De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Chattam, vanaf de ponton genaamd Canada. 2 Zoon. 3 Zou. 4 Krijgsgevangen genomen. 5 Mast. 6 Boord. 7 Gewond. 8 Armen. 9 Niets. 10 Portugees. 11 Patientie, geduld. 12 Samen, wij samen.
Rudolf (Angelus Hyacintus) ook genaamd: Roedolf (Archangelus) werd geboren te Lo (West-Vlaanderen) op 11 september 1775. Zoon van Jan R. uit Breda en Rosa Claeys uit Lo. Huwde 5 juni 1795 te Nieuwpoort met Verban(d)t (Maria Jacoba), geboren te Oostduinkerke en overleden te Nieuwpoort op 7 november 1795. Huwde 5 juli 1796 te Nieuwpoort met Van Cuyl Joanna (Francisca) Ludovica, geboren te Nieuwpoort op 8 februari 1768 en aldaar overleden op 8 januari 1832. Hijzelf overleed te Nieuwpoort op 1 maart 1824. Bij de volkstelling van 1814 woont Ang. Roedolf, visser, met zijn tweede vrouw Van Cuyl Jeanne en hun zoon Ange, eveneens visser, te Nieuwpoort, Recollettenstraat 2. De gegevens stammen uit het Rijksarchief te Brugge, de parochieregisters van Lo, nr. 11, en Nieuwpoort, nr. 16 en 27, en Telling 1814, nr. 137.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel