Brief Nr 215 Gestraften en Krijgsgevangenen

N 43 MEULEBEKE

A Monsieur gulielmus Van de Walle A Mullebeke arrondissement de bruges depart de la Lijs Cito Cito

parijs den 12 meije 1813

beminde vader en beminde moeder en zuster

ik en kan niet mankieren van huw te laeten weten den staet van mine gezondheijd jk hebbe gedijsardart1 als jk 3 daegen jn menen depouw2 gewes tot corbovo3 jk dertig huijren geloopen tot de stad amens4 daer hebbe jk 8 daegen gezeten in het kot jk zitte nu tot parijs in het prizon5 wij en hebben maer ten helfen6 soep en een alf brod daes jk verzoke van huw wat geld jndien dat het mogelijk js jk zoude gieren weten of gij den handeren brief ontfangen hebt gij den brief ontfangen *** het weder naer mij weder

marlinus van den hemel

Mijn adres is amonsieur Mons. pierre vandepitte grenadier tiralieur dela garde Jmperiale detenu a la prison militaire a Montaigu proches du pantheon a paris7

Aantekeningen


1 Gedeserteerd. 2 Depot, legerbestemming. 3 Courbevoie, Nanterre, Parijs. 4 Amiens. 5 Gevangenis. 6 Ten halven, de halve tijd; om de andere dag. Of: om elf uur 's morgens? 7 "...Grenadier tirailleur (infanterist) van de garde impériale, in gevangenschap in de militaire gevangenis in Montaigu nabij het Panthéon te Parijs." Deze alinea is door een andere hand geschreven.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel