Brief Nr 216 Gestraften en Krijgsgevangenen

I 224 KANEGEM

A monseur monseur van den heede augusstin A Caneghem Canton de Meulebeke En flandre departimant Delalijs Arondisement De Courtraij Citto Citto

Den 13 junij 1813

Zeer beminden vader Ende moeder zurters Ende broeders

ik laete ul weten Den staed van mijne Goede gezondheijd En ik verhope van ul het zelve ik heb twee brieven geschreven En geen antworde weder1 gekregen waer in ik Grootelijks verwonderd ben ik En kan het nog niet naelaeten van nog Eens Eenen brief te zenden want gij en hebse mischein niet ontfangen ik verzoeke ul in dezen brief dat gij mij zoud opzenden Eenen Goeden stuijver geld2 want ik heb het Grootelijks van doen3 ik hebbe Eene Goede poose haeremoede4 moeten lijden En wat ik verzoeke van ul is op het spoedigste5 antworde als gij kond ik laete ul weten dat ik in mijn hooft gesteken hebbe van te desarteren6 wij zijn genomen7 geweest op onze roete als wij 9 a 10 uren gemarseert waeren waer in ik geen ongemaek8 En maeke waer in gij lieden ook geen En moet maeken om dat ik in het preson zitte ik verzoeke dat gij zoud weder schrijven hoe het gaet of waer zij zijn die met mij opgetrokken zijn

mijn addres is van den heede Jaen baptiste Casseur te peirde9 van het 27 regemaent 8 Companie departem(ent) De la mousille10 a mets in loreijnen11 gij zult hem in den post doen rusten12 tot ik Jaen baptiste van den heede gearriveert ben of zal arriveren tot mets in loreijnen

Door order13 (van) Joannes baptista van Den heede van caeneghen blijve ul genegen Zoon 1813

Gij moet het addres in frans doen opstellen van14 Jaen de roo

Aantekeningen


1 Terug. 2 Een goede stuiver geld: flink wat geld. 3 Hard nodig. 4 Armoede, ontbering. 5 Op het spoedigst: zo snel mogelijk. 6 Deserteren. 7 Gevangen genomen. 8 Verdriet. 9 Jager te paard. 10 Moselle, Moezel. 11 Lorraine. 12 Derhalve poste restante. 13 Opdracht. 14 Door.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel