Brief Nr 217 Gestraften en Krijgsgevangenen

N 141 KORTRIJK

a Monsieur Monsieur Joseph Mattelaan maitre tailleur pres de l' eglise st. Martin a Courtraij pour remettre a Francois van der driesse a courtraij1.

Parijs den 14 junij 1813

waarde en zeergeliefde ouders

hoopende dat UEd: deese brief gesondheid moog ontfangen dat zou mij harte plaisier zijn ten andere moet ik UEd: melden dat zwaar ziek geweest ben, maar ben nu door Gods goedheid weer een beetje beeter. lieve ouders ik heb UEd: brief van den 30 Mai wel ontfangen en met blijdschap vernoomen dat UEd: alle nog gesond zijt dat mij veel plaisier doet. lieve ouders UEd: wil gaarn weeten waar ik dat gelaaten heb, lieve ouders dat hebben zij mij afgestoolen en UEd: wou gaarn weeten waar ik gepakt ben. dat kan ik UEd: niet schrijven want die steeden kan2 ik niet. lieve ouders ik bedank UEd: duisendmaal voor het geene UEd: mij gestuurd heeft want het komt mij zeer wel te pas ik moet hier groote honger lijden en ik ben zeer maager als een hond. lieve ouders UEd: moet maar zoo lang wagten tot dat ik schrijf als ik wat van doen3 heb dan zal ik UEd: wel schrijven lieve ouders ik denk nu wel haast vrij te komen want zij zeggen dat er Generaal Pardon is dus denk nu misschien wel haast los te koomen, verder weet ik niet te schrijven als dat ik UEd: alle beveel in de zeegen des heeren en doen de groetenis aan alle vrinden (en) bekenden hier mede breek ik af met de pen maar niet met mijn hart en blijve UEdwd: en gehoorsaame zoon

Andre Elonard van der driessche

P.S. zijn Majisteit de keiser is weer in Parijs en zij hebben gevierd.

Aantekeningen


1 "...meester kleermaker bij de St. Martinuskerk in Kortrijk om te bezorgen aan F.v.d.D. in Kortijk." 2 Ken. 3 Nodig.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel