Brief Nr 218 Gestraften en Krijgsgevangenen

O 2 DENTERGEM

A Monsieur Monsieur Eunius castelijn demeurant1 a Dentereghem departement de la Lis arondissement brussel canton meulebeuke commune dentereghem citoe citoe d:p:2 de la lis

paris den 18 junius 1813

zeer Beminden vaeder Nde moeder zusters Ende broeders

jk Laete u weeten den staet van mijne gezondtheijd als dat ik in voel3 gezondtheijd god zij gelooft en ik verhoepe van uwen kant het zelve en ik ben gedeijserteert4 den vijfentwintigsten van meije en ik en hebbe maer eenen dag en twee nagten gegaen ik hebbe genomen5 gewest van de candarmen6 en wij hebben vertransporteert gewest van kot tot kot tot paris toe en het heeft mij vel geld gekost bij faute dat7 ik te Letter8 teeten kreeg en daeroom zeer beminden vaeder ik versoeke van u wat geld om mij te Leeven het en is niet om noodeloos te verkwisten het en is maer om wat teeten te koopen en zeer beminden vaeder ik hoepe dat gij dat zult doen zonder faute9 dat ik het niet noodig en10 ik en zoude het niet vraegen

En ik doe de caplementen aen joseph verhekeijhem en catkattena van den brouke en aen Lieva van den brouke en aen alle mijne vrienden en gebueren en alle kennesse en besonderlijk danieel watten en zijne huijsvrouwe en gulder en moet daeroom gen verdriet maeken om dat ik in het kot zette11 want want ik ben better in het kot als bij mijn recement uijt genomen12 het teeten dat wij hier wat Letter teeten krijgen en ik hoepe dat het nog weel gaen want zij schrijven dat zij twintig duijsend mannen verlooren heeft en dater twee battellions over geloopen zijn naer de reusensche13 zij het zelve af en daerom en maekt gen verdriet ik hoepe dat het nog wel zal gaen en ik versoeke dat gij mij het nieuws zoud opzenden van het Land ik verlange daer stijf naer om dat te weeten

Dit is mijn addres a monsieur Charles Lois castelijn tieraleur de La garde inpriael a preson meileteire montague pres de ponton a paris14

Aantekeningen


1 Wonende. 2 Departement. 3 Volle. 4 Gedeserteerd. 5 Gevangen genomen. 6 Gendarmes. 7 Bij gebrek van; doordat. 8 Weinig. 9 Zonder mankeren, beslist. 10 Heb. 11 Zit. 12 Uitgezonderd. 13 Russen. 14 "...tirailleur (infanterist) van de keizerlijke garde in de militaire gevangenis Montaigu bij het Panthéon te Parijs."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel