Brief Nr 221 Gestraften en Krijgsgevangenen

N 141 KORTRIJK

a monseur monseur vuijlsteker tot corterijk woonende honder het houd halleken1 om te bestellen aen ludovicus bonte woonende langs Den steenweg van doornik departemend d' la ijs conton van corterijk sito

Mons Dezen 18 augustus 1813

zeer beminden vader Ende moeder susters Ende broeders

jk En kan niet mankieren2 van ul Den staed van mij te Laeten weten jk Laet uw weten als dat jk jn volle gezonheijd zijn En jk verhope van uw het zelve En jk Laet uw weten als dat jk jn het prijson mijlitere3 zitten tot mons En jk verzoeke aen ul dat gij zoude willen de goetheijd hebben van te gaen naer ludovicus bonte En vraegt aen hem of hij niet En zoude willen de goetheijd hebben van te gaen naer de meijer4 En te vraegen of hij niet En zoude willen de goetheijd hebben van Een brief te schrijven naer den commecaerus5 van mons om dat jk zoude mogen naer mijn dipo6 vertrekken af7 als het mogelijk js jk zoude wenschen van te mogen honder de soechur8 gaen met mijn cammeraede pietrus franciscus ponzeele waer mede jk doen de complementen aen Ludovicus bonte En zijn suster En jk doen ook de complementen aen Ul self zeer beminde houders suster Ende broeders

waer mede jk blijve Ul kortgezeten9 zoone

franciscus malfait

Aantekeningen
1 De oude halletoren. 2 Nalaten. 3 Prison militaire, militaire gevangenis. 4 Burgemeester. 5 Commissaris. 6 Depot, legerbestemming. 7 Of. 8 Chasseurs, jagers. 9 Kortzittend: in gevangenschap (of zonder geld).
Malfait, Petrus Franciscus, geboren te Kortrijk-buiten (het plattelandsgedeelte van de parochie Kortrijk) op 15 november 1791 als zoon van Petrus Josephus (zoon van Joannes, geboren te Kortrijk) en van Maria Joanna Wyme (dochter van Gerardus, geboren te Bellegem) (Doopakte). Petrus Malfait was "domestique" (knecht).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel