Brief Nr 226 Uit Spanje en Portugal

H 69 OOSTKAMP

A Monsieur Monsieur Jamen bij* *** a anscamp1 Canton de anscamp Departement de la Lijs an Flandre passand par Bruges aanscamp2

St maria Den 29 ***

Bemenden vaeder en mo***

jk Laet VL den staed van mijn g*** en ik dink van VL het zelve voders3 (L) *** en moeder suster en Broeder ik ben ge(h)*** verwondert dat ik geen antworde en krijgen op de verscheijde Brieven dat ik VL gezonden hebben voeders3 Lieve Vaeder en Moeder VL kan wel denken dat alles diere is door de velte4 van de menschen datter hier is: het is ongeluklijk zoo Lang te Leggen tegenwoordig schieten zij dage en Nag met de canoens wij lopen Door de bommen en de ballen5 en deuren zoo Lang zoo meijnetig6 slaegen door staen hebben daer voeren dank ik den heere dat wij hier Ligge door de 7 maenden voor cadix Langs de zee ongeluklijk genog zijn voders Lieve vaeder en moeder ik verzoeke van wat geeld7 te zenden zoo aest8 als mogelijk is: VL hebbe *** even als ik geeld nodig *** aer moet schrijven de *** aen de familie en aen alle *** en doet de complementen van pieter *** zijn moeder en aen Josep Berlan moeder en hij is onder 27 Jagers teperde en van peterus marreie die in de batalie op zijn schillewagt en Bernardus talloen die *** genomen van de engel en de dood van grooten Bernenaer die in de slagt en ik zoude geren weeten in wat voor regement is pieter spebroek is ik verzoeke met ten antworde zonder foude sito sito

VL oodmoedigsten diennaer pieter rijs + 9

mijn adres is a monsieur pieter rijes Voltigeurs a la 2 compagine du 48 Becement de Liege 1m Brigade 2 D:on10 1me corps de armee D' Espagne Suivares Le 1m corps de armee Espagne pres de cadix a st maria

Aantekeningen


1 De interpretatie "Oostkamp" is onzeker. 2 De brief is in slechte staat; de rechterbovenhoek van de voorzijde is afgesneden. Zie het foto-origineel. 3 Verder. 4 Veelte, grote aantallen. 5 Kanons- en geweerkogels. 6 Menige. 7 Geld. 8 Zo spoedig. 9 De handtekening van de auteur. 10 Regiment de ligne, eerste brigade, tweede divisie.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel