Brief Nr 228 Uit Spanje en Portugal

--- ONBEKEND

meddae1 den 26 ogusstens2 1801

Zeer Bemenden Vaeder ende moeder Zusters ende broeders en gefamiele3

Jck Laet VL weeten als dat ick in volle gesondteid sin en ick hope ock dat gielder4 al in voll sondheid ziet maer ijck *l weten als dat ick lange in verdriet geweest hebben van det Jaer5 als wij mosten aen geggen6 om te wennen7 de odrigo8 dan hebben wij moeten eenen weg moeten maeken dor de herde9 en dan hebben wij de stadt gewonnen met groete moete10 daer hebben genomen 7 duesend preseniers11 en 1080 stukken cannon hebben wij gewonnen op den tijd van drie maenden en wij Leggen wederom vor een staed meddae Jn meddae 18 stekken cannon en daer zijen in 7 duesend mannen en als wij de staed gewonnen moeten wij gaen nar portegael om te vechten tegen engelsman

mijn adresd is aen moncuers mncur caeetaen peir du 66 resema 31 Batelon cito cito coor armeue12

en culten is den 28 mije bij mij gekomen en doet de compementen13 naer zijn hus dat hij ijn volle sondheijd js14

Aantekeningen


1 Wellicht Meda in het noorden van Portugal. 2 Augustus. 3 Familie. 4 Gij. 5 Van dit jaar: dit jaar. 6 Aanleggen? 7 Winnen, veroveren. 8 Ciudad Rodrigo. 9 Aarde. 10 Moeite. 11 Krijsgevangenen. 12 Corps d'armée, legercorps. 13 Complimenten. 14 De brief is in zeer slechte staat; er ontbreekt een blad aan.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel