Brief Nr 234 Uit Spanje en Portugal

O 257 KOOIGEM

a Monsieur caerles places demurant1 a coighem dept de la lijs canton de courtraij par courtraij a Coighem tres prese tres prese

f(r)ontiere van spannien uijt Land van bassche tot garris2 den 28 september 1807

Beminden vader Ende Moeder susters En broeders

Desen Dient om UL te Laeten weten den staet van mijne gesondheijd de welke god sij gelofd ten vollen in staete is gelijk soo ik verhoope3 dat desen presanten resu4 UL sal in De selve situatie vinden En ik Laete UL weten als dat wij den 18 van augustus vertroken sijn uijt parist naer garris En gearriveerd den 24 september En wij sijn in Een droef5 Land En ook wij en verstaen geen Een woord van hunne taele En ik hebbe hier veele van mijn cameraeden gevonden En wij staen6 om naer portugael te gaen met den Eersten7 En dat is 306 ueren van waer wij zijn waer op ik UL op alle vrindschap versoeke van mij 2 Lowijen8 op te zenden want ik mij tegenwoordig zonder geld bevinde En om soo Een route te doen zonder geld is mij onmogelijk gelijk of gij wel cont peijsen En ook doet de complementen aen augustinus degaijn van rochus morrel En dat wij onder het selve regement sijn het welke mij groot plaisier doet van mijne cennisse te vinden de complimenten aen gans de familie En aen al mijn cennisse En die van mij spreken9 waer mede ik blijve met alle liefde En respect En de complimenten aen mijn meter

fraciscus placest

mijn adres A monsieur francois placest soldat dan La 32em regt 3em batillon 4em comp tro(u)p de Linge an garnison a garris dept, de basspirrennes post restand a: 25 palais a garris10

Aantekeningen


1 Wonende. 2 Spaanse grens, uit het land van de Basken te Garris; deze plaats ligt in het canton Saint-Palais. 3 Verhoop, hoop. 4 Deze tegenwoordige reçue; deze brief? 5 Triest, naargeestig. 6 Staan op het punt. 7 Zodra mogelijk. 8 Louis d'or, munt ter waarde van 10 tot 24 franc. 9 "En aan hen die over mij praten tegen U." 10 "...in garnizoen te G. departement Basses Pyrénées, post restante, 25 St. Palais te G."
Placest, Franciscus Josephus, geboren op 18 september 1786 te Kooigem als zoon van Carolus Josephus en van Maria Anna Theresia Laebens (Kerkregister Kooigem, nr. 2, f0 264 r0).


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel