Brief Nr 236 Uit Spanje en Portugal

N 69 LANGEMARK

a monseur pieter Samijn tot Langhemaercq

Maestricht Dezen 2 novembre 1807

seer beminden vader Ende Moeder

Naer ul gegroet te hebben schrijve ik Dezen brief als dat ik verwondert ben dat jk al drie brieven geschrijven hebbe En dat jk geen antwoorde En hebbe nog geen connisanse1 En hebbe van het Eeste geld die uL mij opgesonden heeft naer venlo jk versoeke van ul dat gij zoude wederom Een connisanse allen2 naer den post haelen van het Eerste geld, jk En hebbe maer Eenen brief ontfangen van ul waerin jk bevonden hebbe vijf fransche kroonen waer van jk ontfangen hebbe twee En de connicanse1 En sprak van niet meer, waer in jk nog ontfangen als jk Eene connicanse krijge drie En Een cargie3 En ul zegt mij datter vijf waeren jk verzoeke dat gij zoude uwen brief doen adraseren op de naeme van franciscus versaevel soldaet tot maestricht 54 Resement 3 batilion 6 companie de partiment de La meuse infereure4

Seer beminden Vader Ende Moeder ul oodmoedigen Dienaere Ende Dienaeresse

Ludovicus Samijn 1807

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 231, 233, 235, 237, 238 en 239, wellicht alle van dezelfde schrijver. 1 Reconnaissance, wisselbrief. 2 Halen. 3 Kwart? Vgl. brief 235. 4 Departement van de Beneden Maas.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel