Brief Nr 240 Uit Spanje en Portugal

H 123 TIELT

A Mons* Joseph helebuek a Thilte Departema de la Lice a Thilte1

Desen Den 12 Maerte 1808

Bemenden swaeger

ik en kan Neet laeten van uw van herten te groeten en ul te laeten weten als Dat ik Nog in goede gesontheijd Bem en ik verhope van ul het selve en ik Bem verwondert waerom Dat gij van Mijne Klederen spek(t)2 ik Meinde Dat Die wel Bewaert waeren want ik verhope als Den orloge sal gedaen sijn van Die selve Nog Noedeg3 te hebbe en wij sijn Nu aen Den fousten4 kant van spangen op Den weg Naer portegal in een haerdeg5 land waer Dat wij anders Neet en seen als Bergen van wonder groetde6: aengande van den orloge Die gaet gehel Dopper aen7 en wij leggen voor een groete rever8 Daer een groete tegen partie ligt

De coppellementen9 aen vader en Moeder Surter en Broeder en aen gehel De familie en aen Tresea fraeman Dat ik Nog daegelijks op haer Denke en ik Bem verwondert in haer of Dat sij Mij gehel vergeten heeft of Neet en het gelt Dat gegeven hebt in het preson10 en wete ik Neet hoe veele ik en hebbe Daer geene agte op genomen Daer Blef (?) ik uwen oodmoedegen Deenaer

Nekala houtekee

sapeur11 2 Batt 88em com 1 corp in spangen

Aantekeningen


Vergelijk brief 245 van dezelfde schrijver. 1 In andere hand is toegevoegd: Bruges; de identificatie van deze plaatsnaam is hachelijk. 2 Spreekt. 3 Nodig. 4 Verste, uiterste. 5 Aardig, ongewoon. 6 Grootte. 7 Dapper aan, flink door. 8 Rivier. 9 Complimenten. 10 Gevangenis. 11 Loopgraven-graver.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel