Brief Nr 244 Uit Spanje en Portugal

H 119 WINGENE

A Monsieur monsier pierre Scherrens Cultivateur1 a Wijngene Canton de ruijsseled2 arrondissiment de bruges Departement de la lijs un flandre Citto Citto

Bordeaux Den 13 7bre3 1808

Beminden Vader ende Moeder zusters en broeders:

Naer UL: uijt 'er herten gegroet te hebben laet ik UL: weten als dat ik in goede gezondheijd ben en verhoopende dat gijL: ook nog in gezondheijd zijt. en ik verzoeke uw lieven vader om antwoorde zoo gou als 't mogelijk is, want ik ben zeer verlangende om te weten hoe het met UL: gaet en met geheel onze familie en ook om te weten als4 den ougst5 schoone binnen gedaen is of niet. Langst dit kwartier6 en groeijen 'er maer slegte vrugten d' haever en is maer eenen voet lang ten alderhoogsten en de terwe en is ook nog zoo goed niet gelijk in ons land en 't is de beste vrugt die hier groeijd maer dat en verwondert mij nog niet stijf7 want zij en labeuren8 hier niet dat deugt9 zij werken altijd met ossen en steen Ezels10 want al de peerden die hier zijn zijn altijd agter de baene om den wijn te vervoeren dat is zeker de meeste Commercie die hier gedaen word want den wijn geld hier maer 6 oorden11 de flessche en ik hebbe hier gevonden Carel Simoens die toe Cauwenbergens de koeijen heeft gewagt12 en Carel de Vrieze en den koeijer13 van Antonius Oom tontje en zij zijn alle drij gereformeerd14 voor hun Conge15 en zij hebben gezeijd dat 'er nog meer waeren van Wijngene maer zij waeren met 't regement naer Lildee16 en ook zeggen zij dat Meester Jacobus broeder onder het zelve regement van mij en dat is het 66ste en verhoope ook nog weder te keeren met mijn Conge want men zegt dat den Jnspecteur zal komen en van als het ruvue17 is ik zal zeker mijn Conge hebben hadde ik maer fransch konnen spreeken ik waere zeker ook al opgeteekend voor mijn Conge en moet ik hier blijven mij dunkt dat ik hier ook zal konnen leven want wij hebben tweemael daegs soeppe zoo veel al wij eten konnen en ons brood konnen wij ook niet al op eten wij hebben over ander dag18 een brood van 3 pond en op de roete hebbe ik god lof ook geen armoede19 gehad wij trokken alle daege 11 groote20 en een pond en alf brood daegs en wij zijn den 3 ougst21 uijt brugge vertrokken / op torhout meen rijssel / Lijns / Aras / Doullers / wij hebben hier veel bergen gehad Amiens / Boveaus / Cesor / Crevel / Damand / Houdan / Dreux / Chartres / Bonvel / Cloijes / Vandou / Chaternou / tours / Saintamour / Poitiers / Coutre / Ruffec / Mantbe / Auejoenl(em), D' angouleme Barbezieux / a Saint Andre de Babzac22, nu ben ik 209 ueren van mijn huijs en ik ben gekomen tot bordeaux op Den 7 7bre23. ik hadde zoo lang niet gewagt van te schrijven maer ik gepeijsd24 dat zouden revue passeren25 wan26 het was alle twee drij daegen revue voor de soldaeten die genezen waeren om naer spagnieën te trekken want daer komt 'er zoo veel gekweeste27 dat zij in het hospitael niet konnen liggen het springd al op krukken dat men ziet en men zegt dat ons regem. ook afkomt om naer Spanniën te trekken

Voorders verzoeke ik om te weeten waer dat mijn Oom ligd en wat hij geschreven heeft of als hij nog niet geschreven men zegt dat zij eene requicitie28 gaen vraegen van t jaer 1806 tot jaer 18010 want daer word veel volk van 't leven29 gebragt van de bregans30 in Spanniën 40-000 in Maddrid vergeven. Jk verzoeke dat gijL: zoud een goed gebed doen voor mij ik zal het doen als ik kan maer van als de soldaeten zien dat men ons kruijse zoude maeken zij doen niet anders als met ons lachen maer ik hebbe altijd nae de kerke geweest als ik occacie31 gehad heb het zal ten naesten keer beter geschreven en gedicteerd ik hebbe het in te lange niet gedaen de Complementen aen mijn Oom en Meter en aen geheel mijn fam. en al mijn verkeer32 en pieter Joseph S*** dat ik verhoope van Nieuwe jaer dag weder t'huijs (te zijn) De Complementen aen al de gebeuren33 waer mede ik (blijve) (A Monsieur pierre Scherrens soldat a 66 regem trompet a la Caiseiren garnezoen a bordeaux Dep. de la Sirronde)34 en ook verzoeke ik het adres van pieter Nottebaert want wij zijn maer een uer of tien van malkaer.

ik verzoeke Citto antwoorde en het nieuws dat 'er is, Beminden vader en moeder zusters ende broeders

UL: D. En Zoon

P: Scherrens

Aantekeningen
Vergelijk brief 248 van dezelfde schrijver. De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Landbouwer. 2 Ruiselede (I 223). 3 September. 4 Of. 5 Oogst. 6 In deze streek. 7 Zeer. 8 Het land bewerken. 9 Zo dat 't deugt, deugdelijk. 10 Steenezel, klein soort ezel. 11 6 Oorden, anderhalve stuiver. 12 Gehoed. 13 Koeherder. 14 Ontslagen uit de dienst wegens lichamelijke ongeschiktheid. 15 Ontslag. 16 Ile d'Aix, klein eilandje voor Rochefort. 17 Revue, inspectie. 18 Om de andere dag. 19 Ontbering. 20 Vijf en een halve stuiver. 21 Augustus. 22 De in de brief beschreven route is: Amiens, Beauvais, Gisors, --, --, Houdan, Dreux, Chartres, Bonneval, Cloyes, Vendome, Chateau-Renault, Tours, Ste Maure, Poitiers, Couhe, Ruffec, Mansle, -d' Angouleme, Barbezieux, --, Saint Andre de --. 23 September. 24 (Had) gedacht. 25 De revue passeren, geïnspecteerd worden. 26 Want. 27 Gewonden. 28 Requisitie, lichting voor de dienst. 29 Om het leven. 30 Brigands, guerillastrijders. 31 Gelegenheid. 32 Omgang, de mensen met wie ik omgegaan ben. 33 Buren. 34 Deze haakjes staan in de tekst.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel