Brief Nr 254 Uit Spanje en Portugal

N 72 IEPER

A Monsieur flipus donse a Jpres Dans la ruij de fous departement De la lijs ans flandre cijto cijto

fransiscus donse

Zeer bemijnden vader en moeder susters en broeders vrienden allegader

ick kome ul te groeten om ul te laeten weten als dat ick in goede gesonteijd ben en verhope dat mijnen brief u in goede gesonteijd sal vijnden doet de complementen van pillisser hij is hier gepasert1 en hij is naer portugal vertrokken ik was onpasentig2 want ken kreeg geen antwoorde ick dachte mij vertaetsen3 (?)

ul onderdanigen dienaer ende soon

fransiscus donse 1810

Aantekeningen
1 Gepasseerd, voorbijgekomen. 2 Ongeduldig. 3 Onduidelijk; het lijkt een infinitief.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel