Brief Nr 255 Uit Spanje en Portugal

N 38 ROESELARE

A Monsieur joan farasijn demuerant1 a rousselaere partement de la lis arandisment de cortre2 par cortre a rosselaere en flanderen

Dezen op niewdag3 is desen brif geschreven 1810

Beminde vaeder Ende moeder suster en(de) broeders

jk wenschen een goed zalig niewjaer jk En niet naer laeten van te informeren naer den staed (va)n ul gezondet4 jk van mijnen cand ben wel ende gezond het is nu al tween jaer en half dat jk ben in spangin5 ben jk al in portegal geweest meer of 5 maenden gelegen ande zee wij hebben meer thien dagen lang gevogten om in portegael te gaen maer wij zijn al weg gesleegen van de Engelsche wij hebben meer al6 vief duisen mannen verloren al de cannonen verloren wij al zoo wederom gekert tot in het fransche seeffens7 wederom gekert in spangin wij liggen al wederom tegen portegal het is nu al een jaer dat jk ben in een andere regemint in het 31 het zijn al iettali*asche8 jk spreke het ook jk hebt veele of gezin9 jk bij Emaenwel *** geweest meer (h)et gaet ook wel met hem in det land de boeren loopen (a)lle weg in de bergen wij mogen plunderen maar wij (en) vinden niet zij delven al in ierde10 linwaet11 vinden (k)offie En levenmiddel wij altijd beter of12 in fransche jk ben geel wel contant13 jk spreke frans jdalian14 en spans

als gij wederom schreeft veel nieuw in

jk wensche de coppelenten aen al mijne kennesse fransiscus geernaei jk En dien mulemaeker niet zin rezijment niet meer jk ben nu in ondere15 rezijment 31 wij En trekken genen pre16 al geven voor de schon17

jvo farazin

mijn aderes a monsuier jvo farasin carabinier 31 regt D infanterie Legere 4em Batelon 2 Devinon 2eme corsdarme a la grandearme d spagne18

Aantekeningen


1 Wonende. 2 Kortrijk. 3 Nieuwjaarsdag. 4 Gezondheid. 5 Spanje. 6 Als, dan. 7 Seffens, onmiddellijk. 8 Italianen. 9 Afgezien, doorstaan, geleden. 10 Begraven alles in de grond. 11 Lijnwaad, linnen. 12 Dan. 13 Tevreden, in mijn schik. 14 Italiaans. 15 Ander. 16 Soldij. 17 Schoenen. 18 "...Karabinier, 31e regiment van de lichte infanterie 4e bataljon 2e divisie, 2e legercorps in het grote leger in Spanje."


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel