Brief Nr 265 Uit Spanje en Portugal

N 20 POLLINKHOVE

a bedaem1 bedaem bonte tot pollinchove arronsement de partement de la lijs par a parij a pollinchove aen risae bonte

tortosse2 Den 8 1811

Zeer beminden moeder

Jk laete wete den staet van mijnen gezonteijt en ik opent3 ook van u het zelve, tes nu geleden ontrent twee jaeren maer ten is mij falte4 niet van Den tid dat ik niet geschreven En5 want ik 'en conde niemand vinden om voor mij te schrijven, geeft de copementen6 aen mijn peter En meter en ik zijn grootelijks corueijs7 oft nog wel met hulder8 gaet en wij slaepen altijs buijten en noeijt op geen bedden En van de wijlde geel kleeijne9, En ik zooude geijren wat geeld opgezonden en10 want ik hebt grootelijks vandoene11 en asse gij geeld hoopzenden gij moet Een blouwe collencanse12 zijn in den brief sluijten en op zenden en daer mede blijfijg met afwijnge13

En ik Zijn ondert 121 rusument14 tweede batelan15 de vierde compenie in garrensoen16 a tortosse ermeije17 in de spaijen18

(U)lieden oodmoedigen Dienaer

pieter lanoeije

Aantekeningen
1 Madame, Mevrouw. 2 Tortosa, aan de Spaanse oostkust. 3 Hoop. 4 Fout. 5 Heb. 6 Complimenten. 7 Curieus, benieuwd. 8 U. 9 En van de weelde zeer klein: en wat de weelde betreft, die is zeer klein. 10 Hebben. 11 Nodig. 12 Reconnaissance, wissel. 13 Blijf ik met afwachting. 14 Regiment. 15 Bataljon. 16 Garnizoen. 17 Armée, leger. 18 Spanje.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel