Brief Nr 269 Uit Spanje en Portugal

H 123 TIELT

A Madame Madame la Veuve du Jean Mortier demeurant a thielt rue d' abeel Departement de la Lijs en flaendre a thielt

Pampelune1 den 18 april 1811

Zeer Beminde Moeder en Broeder

Dezen dient om mij t' informeeren naer den Staet van ulieden gezondheijd, van mijnen kant het gaet geheel slegt met mij, ik hebbe vier maenden gepasseerd in het hospitael geweest, en ik hebbe d'r uijt gekoomen, en ben tegenwoordig ervallen2 en gaen weder in het hospitael gaen het gonne3 mij verwondert dat het zoo lange geleeden is dat ik geschreeven hebben, en een Certificat gezonden hebben voor mijn Broeder, en niet en weet of u=lieden die ontfangen heeft ofte niet, zeer Beminde moeder zijt zoo goed van mij eenigte geld op=te=zenden, want ik hebbe het grootelijks van doene4, het is Zuijst5 een jaer geleeden dat ik geen maeren6 van uw lieden ontfangen en hebben, ik ben informeerende naer Staet van de gezondheijd van geheel de famillie van de gebeurs7 en van alle goede kennisse, en ben u=lieden altezaemen een Zaligen paesschen wenschende en nog veel naervolgende,

Waer mede ik sluijtende en uwen dienstwilligen zoone

frans mortier

a monsieur monsieur francois mortier, soldats au 121 Regt 5me Batn 3me Compe formant le premiere Regt provisoire 2me division d' arriere garde de l' armee d' espagne a pampelune8

als gij mij geld zend het moet op een Blauwe Recon(na)issance9 zijn van10 met een witte en konnen wij geen geld krijgen

Mijn adres is a monsieur, Monsieur, francois mortier, Soldats au 121 Regt 5me Batn 3me compe, formant le 1re Regt provisoire, deuxieme, division d' arriere garde de l' armee d' Espagne a pampelune11

Aantekeningen


1 Pamplona. 2 Hervallen, opnieuw ziek geworden. 3 Hetgeen. 4 Nodig. 5 Juist. 6 Berichten. 7 Geburen, buren. 8 "...vormende het eerste tijdelijke regiment 2e divisie van de achterhoede van het leger in Spanje te Pamplona." 9 Wisselbrief. 10 Want. 11 Zie noot 8.
Mortier, Frans, vermoedelijk geboren te Tielt op 12 juli 1790, zoon van Joseph en van Regina Vande Weghe.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel