Brief Nr 275 Uit Spanje en Portugal

H 72 RUDDERVOORDE

A Monsieurs: Verhoeije pierre francois a Ruidervoorde a Canton De thourot1 arondisiment De bruges Depart: De La Lijs a flandere

St Cheviel2 Den 1 Ougst3 a Spagne 1811

Beminden vader Ende moeder; zusters Ende broeders;

Jk laete UE: weeten als dat jk noch jn goede gezondheijd Ende jk verhopende van UE: t' zelve maer jk grootelijks verwondert zijn jk UE: nu ook al voor den vierdenmael schrijve En jk ook geen antworde En krijge jk hebbe UE: Een Certivicaet af gezonden voor mijn UE: broeder En ook jk En weet niet als4 gij UE: het ontfangen heeft of te niet; En daerom als gij UE: deezen brief mogt wel ontfangen schrijft mij als4 hij vrij is of niet want jk jn groote tijdinge zijn om van UE: antworde thebben; Ende ook mijn beminde van den tijd5 dat jk jn Spagne zijn jk En hebbe ook noch geen groote wilde6 gehad En daerom mijn beminde jk verzoeke van UE: dat gij mij Eenig geld zoude opzenden want jk mij stijf naekt7 vinde jn kleeren En ook het Laetste geld dat gij mij UE: het opgezonden dat hebbe jk wel ontfangen Ende ook de Coplementen aen den vader van pieter rooze als dat zijnen zoone ook noch jn goede gezondheijd is; En hij verhopt van UE: tzelve;

En de Coplementen van Loduvicus lapiere En Emanuel braeijkhaert als dat zij noch jn goede gezondheijd zijn alle tweede En zij verhopende van hun UE: ouders broeders Ende zusters het tzelve;

En als gij mij UE: geld op zend gij moet het met En blauwen wisselbrief op zenden

UE: Dienstwilligen Dienaer En Zoon

Ende jk blijve met Respekt:

L. Verhoeije

A:: monsieurs Louis Verhoeije soldat au 45 Reget: 2: battaljon 4 Compe 2: Division du premier corps d' armeije Espagne8

Aantekeningen


1 Torhout. 2 Wellicht Sevilla. 3 Oogst, augustus. 4 Of. 5 Van den tijd: gedurende de tijd. 6 Weelde, overvloed. 7 Volkomen naakt. 8 "...van het eerste legercorps in Spanje."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel