Brief Nr 277 Uit Spanje en Portugal

I 224 KANEGEM

A Monsieur Charl(es) vanderstraete dumerant1 a Canegem arondisement (de) cortrick Canton de mullebeke2 Departemandt De La Lijis

uijt: Sivielle3 Den 17 october 1811

Zeer beminde broeders ende Seusters

Jk kanne niet naer4 van mijnetwege van ul; al te Saem Een Salig nieuwejaer aenstaende te wenschen Ende vele naer voelgende is het ul; zalig En van mijne twege ik laeten ul; weten als dat ik goedloef5 noeg in voelle gesoendtheijdt ben waer over ik goedt Selve loven Ende bedanken Ende van uwen kant6 ik verhopen als dat gijl; noeg alte Saem in voelle gesoendtheijdt zijt Ende ik laeten ul; weten als dat Joannes van de waele den 16 meis 1811 gequest7 geweest heeft van de Engelsche troupen de welke ik ul; niet En koennen zeggen of hij levende is of dodt (Le)sivurius Stienkieste die doedt8 oek de groote Complimenten aen zijne broeders Ende Seusters En fransiscus lansier die doedt ook de groote Complimenten aen zijne moeder broeders Ende Seusters En de welke wij daer nu tegenwoordig in Sivielle lieggen lieggen En dat is Er Een groodt dier9 leven En ik versoecke van ul; dat gijl; zude10 de Complimenten doen Carolus vanderstraete silius Sis En aen al mijne vaeste vrienden Ende goede kennissen Ende oock als het mogelijks is aen augustinus de woele En jk hebbe de Eere En het geluk van ul; al te Saem zeer minsaem te groeten met de groten Complimenten En ik versoeken antwoorden van ul;

a Monsieur ivo vanderstraete au 12me Rigimant d' janfantiri legere11: 1 batelioen 1 companies de voeltigeurs12 a Sivielle

ul; odt: Dienaer

ivo vanderstraete 1811

Aantekeningen
1 Wonend. 2 Meulebeke (N 43). 3 Sevilla. 4 Bedoelt: naerlaten, nalaten. 5 Godlof. 6 Wat U betreft. 7 Gekwetst, gewond. 8 Doet. 9 Zeer duur. 10 Zoudt. 11 Lichte. 12 Infanteristen.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel