Brief Nr 28 De Veldtochten in het oosten

N 38 ROESELARE

A monsieur Goddefroij De Jonge tisseran1 a rousselaere arrondissement de courtrai Departement de La Lijs En flandre sito sito tot rousselaere Jn De drij linden

Berlin 17sten maerte 1808

Beminde vader Ende Moeder,

Naer ul van herten gegroet te hebben met wensch van Een zaligen aenstaenden hoogtijd van paeschen, Laet ik ul weten als dat ik ul brief van den 7sten februarij g'heel wel ontfangen hebbe waer in verstaen hebbe als dat ul nog Een volle gesondheijd was genietende waer over ik ten uijtErsten verblijd ben, godt zij lof Ik was ook nog Een volle gezondheijd genietende, gelijk ik nog op heden ben, ook dat ul mijn certificat ontfangen heeft; maer wij sijn vertrokken van ons cantollementen2 27sten februarij, En g' arriveert tot berlin in de caserne 2e Maerte, maer wij zijn' Er gheel sligt3 van Eten Ende drinken, sligter En kan wij niet wezen, En armoede is' er groot voor die geen geld En heeft, En hoe Lange wij daer zullen blijven En weet men niet; Daerom zijn ik ul biddende van naer het ontfangen Dezer mij te willen schrijven den staet van ul gesondheijd: altzamen, En om wat geld, want ik mij bevinde zonder Een (o)ortjen En daer door nood Lijde En hoe het gaet met De Jongheijd4; hier op betrouwende dat ul mij zult helpen in mijn nood, want ten zij met wat geld En ul gebeden En kan ul mij in geenderleije wijsen helpen nog het gesonnen5 certificat ook niet, En alles is' er zoo dier uijt oorzaeke dat' Er Een overvloet van soldaten in de stad zijn hier mede blijve ik in afwagtinge En groete mijn broeders zuster Ooms moeijen6 *** En vrage ul benedictie7

Zeer Lieve Vader Ende Moeder

uE.D.W. zoon En dienaer Joannes De Jonge

Aantekeningen
1 Wever. 2 Kantonnement, plaats van inkwartiering. 3 Slecht. 4 Jeugd, de jongelui, de dienstplichtigen. 5 Gezonden. 6 Tantes. 7 Zegen.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel