Brief Nr 280 Uit Spanje en Portugal

O 5 WAKKEN

a monsieur monsieur Dobbils joseph a wacken canton D: oostroosbeke arondisemen De cortrai Deparetement De la lijs an flaenderen a wacken

Den 10 Desembre 1811

Beminden vader ende moeder zuster ende broeders

ik hebbe aen ULder (?) verzocht te verzoeken van mij histen1 briefven of te zenden om te trauwen ik en geloove niet Dat gij mijn geluk zout wellen ontzeggen vader want mijn liefste heeft Die permisse2 gekregen van den korrenil3 en den grooten major en alde oude ofesiers om diz swelle4 Dat een meijsken is van groot volk5 en wij zijn gierren6 gezien van al De offesiers van ons regement en als ik getrauwt ben ik zal Eer naer mijn huijs konnen comen mijn vrauw zal beeter met De heeren zijn om mijnen conge7 te bekommen om UL te helpen in u houde8 Dagen ik verzoeke van geen twee Dagen te wagten van mijn verzoek af te zenden ik in verhopen9 ben Dat gij het zult Doen dat gij mijn onluk niet en zout wille van uwen ousten zoon en aengaende van mijn gezontijt is goet ik ben verhopende Dat UL het zelve is waer ik blijve in afwagtinge van uL seffens10 antworde en blijve UL dienaere voor al mijn leven

Joan Dobbels

mon adres a monsieur Dobbels Jean soldaet Dan la 116 regement 5 bateljon 4em compannie au Du pout a tarbe departement de haute pirene a tarbe11

ik ben verzoekend van Dezen brief aen Den meijer12 te geven Die hier (?) en en dezen brief west

Aantekeningen


Vergelijk brief 281 van dezelfde schrijver. 1 Kerstenbrieven, doopbewijs e.d. 2 Toestemming. 3 Kolonel. 4 Om dieswille, hierom. 5 Groot volk, de aanzienlijken. 6 Gaarne, graag. 7 Congé, ontslag uit de dienst. 8 Oude. 9 Hopen, de hoop. 10 Onmiddellijk. 11 "...in depot te Tarbes, departement Hautes Pyrénées te Tarbes." 12 Burgemeester, bestuurder van het canton.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel