Brief Nr 282 Uit Spanje en Portugal

N 45 IZEGEM

Aen jouffouw jouffouw De weduwe Pirmantier (?) woonachtig tot ijseghem Le Partement de La Lies; Canton Engelmuster; sito sito sito

Civillen1 den 14; februrus 1812

Zeer wel Beminde vader Ende Moeder suster Ende Broeder

jk Laet aen uL weet den Staet van mijne Goede gezondheijd En ik hoope als dat het met ul ook alzoo Gaet voorders Laet ik ik aen uL weeten als dat wij Eenen slag gaslagen hebben genaemd boerae2 daer hebben wij gevochten van thien uren van den morgend tot ten 6 uren van den avond En veele volk gepaekt3 ik Laet aen uL weeten als dat Siempelaer4 dood geschoeten is den 16 meij van de Engelschen En de complimenten doen van de Balner5 (?) zijn vader dat hij nog gezond is aen de ouders van de Blauw dat hij nog in gezondheijd is Ende Complimenten van francis Lobbestael dat hij nog in goede gezondheijd Ende Complimen van Erremen Lieve ouders zijt goed van wat geld op te zenden want het is lang geleeden dat ik geen geld gezien hebt wij hebbe nog in geen veerthien maenden Een diensgeld getrokken En gij moet wij6 weder7 schrijven hoet het de requsie8 gaet En wie dat weg is En ik zoude geiren weeten waer dat mijn Cosijn9 is peterus Sloens En hoe het gaet met mijn vrienden En mijn Broeder peterus En hoe het gaet met peter de hoen op het pakhoed10 Gij moet het Conisankenie11 (?) op Blauw papier zetten of anders En zoude ik geen geld krijgen ik zoude we*** weeten hoe het gaet met Sinnove (?) dien wonden12 tot francis hoppe
Alzoo moet gij mijn adres schrijven aen Monsieur Perremantier chassieur13 du 12 regiment d' jnfant(erie) Legere 2' Batilion 2 compine a Gerezon a Civille14 arme de spanie 18e12

1812

Aantekeningen
1 Sevilla. 2 Mora bij Toledo? 3 Gevangen genomen. 4 Siempelaer: Simpelaer. 5 Balner: Palmer; bekende voornaam. 6 Bedoelt: mij. 7 Terug. 8 Requisitie, lichting van opgeroepen soldaten. 9 Neef. 10 Packhoutte, een wijk van Torhout. 11 Reconnaissance, wissel. 12 Woonde. 13 Chasseur, jager. 14 In garnizoen in Sevilla.
Parmentier, Eugene Xavier, geboren te Izegem op 20 oktober 1791, was van beroep wever. Zoon van Pierre Jean en Marie Jeanne Therese Van Daele. Hij stond "à la fin du dépôt" en mocht aldus op het einde van zijn lichting in dienst treden, maar werd voortijdig opgeroepen in de plaats van een zekere d'Hondt, woonachtig te Ingelmunster.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel