Brief Nr 285 Kustverdediging en vloot

a H 118 ZWEVEZELE

A Monsieur Pierre Geevaerts cultivateur1 a Zweevezeele arrond' de bruge dept. de La Lijs

Cherbourg Le 3 du mois de mai

Mijn zeer beminde ouders

ik haeste mij om mij van den staet van uwe gezondheijd en die van geheel de famille te informeeren wij zijn zeedert gisteren in cherbourg aen gekoome in goede gezondheijd den staet waer in ik ben wel2 hij droeflijk is mids hij mij van hal het goone3 mij lief is separeert4 en vertruert mij niet ik schep goeden moet in hoope van bij5 enigen tijd het geluk te hebben van weeder ten huijze te keeren het Lang marcheeren die wij en6 doen moeten weest geforeert7 van van al mijn geld uijt te geeven ik verzouke u zeer lieve ouders van de goedheijt te hebben van mij eenig geld over te zenden want wij hebben groote nood om dat heeten8 niet genoegzam voed ik bidde god van uw en geheel mijn famille te bewaeren in Ghoede gezondheijd te houden 50 elk een Lang leeven te houden ik hoope dat gij mij zult spoedig antwoord te geeven in afwagtinge ben ik uwen onderdaenigen 50 gehoorzaemen zoon

Ludovicus Geevaert

N.B. mij adresse is a Louis Gevaert fuselier quatrieme compagnie deuxieme battaillon 86me regiment de Ligne a cherbourg dept de La manche9

wij zijn hier in een zee haeve waer dat wij geheel wel zijn want daer zijn veel vlaemingen al de *mpagnien zijn vol van jonkheijden10 van ons Lant welke mij veel plaisir doet. adieu vaert wel

schrift mij als gij mijn brief die ik tot paris geschreven hebben hebt ontfangen11

Aantekeningen


Vergelijk brief 296 van dezelfde schrijver. 1 Landbouwer. 2 Hoewel. 3 Al hetgeen. 4 Scheidt. 5 Na. 6 Hebben. 7 Geforceert, gedwongen. 8 Eten, het voedsel dat wij krijgen. 9 "...fuselier 4e compagnie 2e bataljon 86e linie-regiment te Cherbourg departement La Manche." 10 Jongens. 11 De laatste volzin is van een andere hand.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel