Brief Nr 286 Kustverdediging en vloot

N 88 GULLEGEM

A monsiur pierre jaque de smet departiment de La (L)ij arondisiman de cortrek commune de gulleghem a vlandere sito sito

den 31 desember

Mijnnen alderliefsten vaeder ende moeder ende broeder ooms ende moijien1

ik comme ul te Laeten weeten als dat ik den 16 november in de stat Loriens2 gekomen ben en martinus van damme meede3 uw Lieden is meschien verwondert dat gij Lieden niet en weet waer dat wij sien maer als wij daer gekomen sin ik hebbe met het moment4 geschreven mar ik en weete niet of ul den brief onfangen heeft ofte niet daerom dat is den 2 brief dat ik schrijve wij sien in de slegtte strecke5 van geel de weerlt en in de slegten staeet van de weert6 wij en hebben maer een pondt en alf brodt en eenen alven stuijver daeg7 dat is om ons te Leeven daerom alderliefste gij cont wel dunken hoe weel8 dat gaet wij hebben te Letter9 om te leeven en te veelle om te sterven daerom mijnnen alderliefsten vaeder ik en sal uw noijt vergeten en ik hoope dat gij mij ook (noijt) vergeten en sult ik versoekke wat gelt als het uw blieft hoe meer oo10 Liever want de armoede11 is te groot maer wij hoopen van met den sommer te vertrekken naar italien maer ik en laete mijne corage12 nog niet vallen ik hoope van uw te sien de complimenten aen loduvicus lagae ik versoekke antwoordde sito sito

Joannes de smet

soldaet van het 47 regiment en 2 batalion en 11 companie tot Loriens in bretanien departement van Morbiens13 ik slutte met den wench van een salig niu iaer

Aantekeningen


1 Tantes. 2 Lorient, Bretagne. 3 Ook. 4 Met het moment, onmiddellijk. 5 Slechtste streek. 6 Wereld. 7 Daags, per dag. 8 Goed. 9 Luttel, weinig. 10 Hoe. 11 Ontbering. 12 Courage, moed. 13 Morbihan.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel