Brief Nr 287 Kustverdediging en vloot

H 112 WOUMEN

Au Citoijen Citoijen jacobis pauwels demeurant dans la commune de Woomen Canton duxmude De partement de La Lijs en flandre prese prese1

Op Den 28 Julius 1800

Seer biminden vader Ende moeder zusters Ende broeders

jck Laet uL weten als dat jck in de volle gezonheijd zijn en ick hope dat gilder2 oock in de volle gezonheijd zijt en gij zoude kommen te vraegen hoe dat gaet waer dat ik ben het is schier van lanst herger3 want wij hebben drie manden op de schipen gelegen dat men peide4 te vertricken gelick als ik in mijn laste brieft gij geschreuen hebben maer wij hebben niet gekun want de hengelsche5 laegen alle daege voor het gat van de raede6 Dat men niet weg en koste en wij hebben driemael bizien om uijt te vaeren en als wij het toeniere7 quamen wij mosten alle kere widerom keeren daerom Dat jck niet gram en was want het was om naer jmirica8 te gaen in het morilat9 en met dat wij en10 moeten van de schipen gaen en campieren lanst De zee dan de hengelhe5 alle daegen voor het gat ligen met zoo veele schiepen danse om tiellick11 zijn en ten anderen de franschen gieuen veel conzinen12 aen de soldaeten en aen de matrosen en Eenite die hulder conzien kopen en ik soude geiren zien dat gij zoude sito widerom schreuen hoe dat tuijs al gaet aef13 gider nog in de volle gezonheijd zijt en wat neuws Datter is en als u zoude blieven dat gij litte14 geldt zoude af zenden niet veelle om te swille15 ik en ben jn de selue brigarde niet meer ik ben nu honder Een lision16 waer datter veele drof17 volck honder gij sticken18 is van zij son19 Een mensch vervolgen om Eens geldt maer het ten is oock niet te verwonder om te swille15 wij hebben in vier maenden geen geldt gehat en als gider Een brieft schrieft gilder moet alstijd flackeiren20 van21 gij zou peisen om dat jck soldaet ben dat ik niet en moeten bitaelen maer ick moeten hem alzick bitaelen

uwen oodmoedigen toenigen22 zoone

Joannes baptieste pauwels 1800

Au Citoijen Citoijen jan pauwels soldat dans la 6e Compagnie de primiere Baittallon Legion expidision a Calerne par brest de partement de finistere prese prese Gabriel De Crock Cammerade de Liet23

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 144, 145 en 289 van dezelfde schrijver. De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 "Aan burger J.P. wonend in de gemeente W. Canton Diksmuiden departement van de Leie in Vlaanderen. Spoed." 2 Gij. 3 Het is (gaat) bijna hoe langer hoe slechter. 4 Peisde, dacht. 5 Engelsen. 6 Rede. 7 Te nare, tezeer nabij? 8 Amerika. 9 Morenland; bedoelt Frans West-Indï. 10 Hebben. 11 Ontelbaar. 12 Congé's, ontslagbrieven. 13 Of. 14 Enig, een weinig. 15 Om dieswille, hierom. 16 Legioen. 17 Droef, slecht. 18 Onder gesteken, onder gestoken. 19 Want zij zouden. 20 Frankeren. 21 Want. 22 Toegenegen. 23 "...in Calerne bij Brest departement Finisterre; Spoed." Cammerade de lit: kamergenoot, bedgenoot.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel