Brief Nr 288 Kustverdediging en vloot

H 23 KLEMSKERKE

Au Citoijen Citoijen Rotsaert De(m)eurant dan La rue battallier pour remettre au jean willem(s) a klemskerk a ostand Departement Delalis a vlandres: A: ***1

Brest, le 17 frimaire an 92 Le rep france

Zeer Lieven vader ende moeder Zusters en B:

Naer UL: van herten gegroet te hebben Dezen dient om UL: te laeten weten als dat ik geanbarquert3 zijn op het schip de Constistution naer america 1800 uren van brest; gij (m)oet Goede Couragie4 nemen ik hebbe nog altijd hope van thuijs te komen scho(n)5 het verre is; den mensch en kan niet weten waer toe hij geboren is: ik verzo(e)ken als dat UL: zoude bidden voor het gene mij zalig is wij vaeren uijt 9: oorlog schepen en nog viere die moeten uijt rosvoort6 uijtvaeren alles gelaeden met troupen en canons de hertelijke groetenisse aen UL: vader en moeder zusters en Broeders en aen alle goede vrienden en aen mijn heer rotsaert en geel zijn huijsgezin ende vriendelijken atju7 misschien tot inder eeuwigheijd: ik blijve met alle respect en kinderlijke pligt

Salut Et Respect UL: Lieven Zoon

Jacobus Willems

waer ik arriveren ik zal UL: schrijven als het mogelijk is Zijt Zoo goedt van de comp: en atju aen mijn heer Leijman en zij(n) joufrauw

atju

Aantekeningen
De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 "Aan buger R. wonend in de (...)straat om te bestellen aan J.W. te Klemskerke Ostende Departement van de Leie, Vlaanderen." 2 8 December 1800. De brief heeft een gedrukt briefhoofd; behalve "le" en "an" staat er nog een regel druks die buiten de tekst van de brief valt. 3 Geëmbarkeerd, ingescheept. 4 Courage, moed. 5 Ofschoon. 6 Rochefort. 7 Adieu.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel