Brief Nr 292 Kustverdediging en vloot

H 112 WOUMEN

Au Citoijen Citoijen andris De vos D(emeu)randt a' Woumen C(anton) Dixmude Departemant De La Lijs par Brest par paris En par jpre En flandre a' Woumen cito cito1

Ste Mari Le 8 thermidor Lan 102

Beminden Vader Ende Moeder Broeders En Suster

jck En Can niet naerlaeten van UL te Laeten weten den staet van mijne gesondheijd godt Lof En jk verhope van UL t zelve waert het anders ten zoude mijne geen plaisier Doen, jck hebbe Den lesten Brief geschreven als jk geambarqueert3 Ben, En wij zijn vertrocken van Brest den 23 frimaire4 En gedebarqueert Den 14 pluviosen5 En als wij hier gekomen zijn hebben wij moeten vechten tegen De swarte Maar wij hebben hun aest6 doen Dansen jnde Bergen En Daelen, maer wij hebben geweest ondertusschen sonder vijvers7 want als wij trocken te Lande wij konden geen vijvers krijgen als wij wilde wij mosten komen aen de Zeekanten om de vijvers te krijgen van de schepen, En al waer wij quamen wij En vonden niemand t'huijs sij Liepen alte mael weg, sij seijden Dat wij quamen om hun slaeve te maeken En zij staeken alle steden Dorpen en hofsteden8 jn Brande, maer godt Lof jk En hebbe noeijt geblesseert geweest jn geen slaegen Daer jk geweest hebbe, maer jk hebbe jn het hospital geweest 8 Daegen En godt Lof jk Ben genesen, maer hier sterven vele menschen van ons volck, want t js hier niet Erdelick9 van de groote hitte jk versoucke UL De Complementen te Doen mijne vrinden En goede kennessen En aen Jacobus paulus als dat Baptiste10 noch jn goede gesondheijd js jk hebbe over Eenegen daegen Een glas met hem gedronken En jk versoucke handworde11 met Den Eersten12 want jk Ben verlangende om te weten hoe het gaet met hunlieden13 alte saement

Mijn adres Au Citoijen pierre De vos fusilier Dans La 4 Compagnie du 3e Bataillon La 11 demie Brigade armees De Ste Domingne A Ste Mare14

Waer mede Blijve UL oodmoedigen Zoone

pieter de vos

Men Rekent hier twee Duijsent uren van Vlaenderen

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 "Aan burger A. de Vos, wonend te Woumen, canton Diksmuiden, departement van de Leie, via Brest, via Parijs en via Ieper, in Vlaanderen te Woumen..." 2 27 Juli 1802. 3 Geëmbarkeerd, ingescheept. 4 14 December 1801. 5 3 Februari 1802. 6 Snel. 7 Vivres, levensmiddelen. 8 Boerderijen. 9 Niet te harden. 10 Dit is de schrijver van de brieven 287 en 289, Baptiste Pauwels. 11 Antwoord. 12 Zo spoedig mogelijk. 13 U. 14 "...fuselier in de 4e compagnie van het 3e bataljon de 11e halve brigade van het leger St. Doménique te St. Marie." De plaats ligt op Martinique.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel