Brief Nr 295 Kustverdediging en vloot


N 24 WESTVLETEREN

a Madaem Madaem la vuve1 van den berghe a westevleteren arondissement vuren2 Depaertemant de la lijs lijs

lijl de breeha3 den 13 junij 1806

beminde moeder en de broeders

Naer ul van herten gegroet te hebben en kaen jk niet maencieren4 van mijn conplementen te doen als dat jk nog in goede gesoentheijdt ben en jk veerhope dat met ul ock nog al wel gaet en jk weensche ul eenen hoogtaegt van sijnsen5 en mijn beminde moeder dat gij wielde6 de goetheijdt hebben van mij wat gelt op te zenden waent jk hebbe zeer noodieg en jk ben zeer veerwoendert dat jk 4 briefven geschreven hebbe en dat jk nog geen aentwoertde gehaet en hebbe en zijt soo goet van mij te laeten weeten wie datter al in het 157 gevallen is van mijne kennesse en jk laet ul weeten als ghij een siertificaet soude noodig hebben voor mijnen broeder jk sal het ul maeken af te zenden en ik ben onder het 86 regement het 2 batalloen de 8 conpagnie

beminde moede ul dienaer

f vandenberghe

Aantekeningen
Deze brief is van dezelfde manuele schrijver als brief nr. 294. Zie de sterke overeenkomst in de eerste regels. Vergelijk ook brief 83 van dezelfde afzender.
1 Veuve, weduwe. 2 Veurne. 3 Ile de Bréhat. 4 Mankeren, nalaten. 5 Hoogfeest van Sinxen, Pinksteren. 6 Wilde. 7 Het lot van het jaar 15, te weten 1807.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel