Brief Nr 297 Kustverdediging en vloot

H 109 EESEN

Om te bestellen aen loduvicus vandergote woonnagtig tot heesen conton de veuren Deapartemant de lae lijs antwoorde cito cito citoo citoo

Saintbrieuc1 Den 19 juni 1806

Zeer beminden vader ende broeder zuster ende broeder

ik laet uL: weten den staet van mijne goede gezontheijd en ik verhope van uL het zelve beminden vader ik versoeke dat gij mij zoude de pleizier doen als het mogelik is van mij wat geldt af te zenden al waer dat vader ik ben wel verwondert als ik tot brugge was in de cazeirens2 en dat ik geschreven hebbe hoe dat gij niet gekoomen en heft vader ik hebbe godt lof nog goede couraege3 wij hebben nog gijldig4 soepe en vlees

hengel5 gij moet het betaelen van port

86ee regeman 3e batellion 8 comp

a gaernisoen tot Senbriheu

Aantekeningen
1 St. Brieuc, Bretagne. 2 Kazerne. 3 Courage, moed. 4 Flink, volop. 5 Enkel; U moet alleen wel frankeren.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel