Brief Nr 30 De Veldtochten in het oosten

N 45 IZEGEM

a monsieur francois victor ouvrier1 a jsegem conton de hengelMunster2 arrondissement de courtrai Departement de la Lijs a jsegem

hijzegem3 Deezen 21 Meije 1808

zeer beminden vader en suster Ende broeder

naer dat ik ul van heerten gegroet te hebben Deezen dient om ul te laeten weten den staet van mijne gezontheijd god lof en ik verhope van ul hetzelve ennu laet ik ul weten als dat ik tot berlin ben in Een sligte stad in de casseren4 en daer Eist zoo schoomelijk5 dier leven van al de Eewege6 soldaeten en zoo Een sligt land tegenwordig voor de gene die geen geeld en hebben en Eist levelijk7 gij kont dinken wij hebben daer in twee dagen Een brod van gewelig8 twe pond en daer van moeten wij nog in de souppe en tr(a)ctement9 en hebben wij ook niet ag ongelukkig soldaet en gelukkig zijn zij de geene die vrij thuijs god mogen zij loven en danken vorders beminden vader verzoek ik ul om wat geld want gij kont wel dinken dat ik grotelijks van doene hebbe zoo haest10 als het ul mogelijk is zeer beminden vader ik verwondere mij zeer over ul dat ik al twee drij mael geschr(e)ven hebbe en dat ik geen antworde en krijge van ul waer aan schilt11 dat beminden vader is het misschien dat gij niet wederom en scheift vorders als gij mijnen brief ontfang wilt gij Een sentivicaet12 hebben gij moet het op den brief schriven want sonder brief en kan men geen krijgen, waer mede dat ik blijve

ul oodmoedigen zoon

petrus fictoor

gij moet het adres schriven als voolg a mousueir fictoir pierre solda au 54** risement 2 battilion 3 compagnie garnesoen a berlin a prusse

Aantekeningen


1 Werkman, arbeider. 2 Ingelmunster. 3 Izegem; geeft de plaats van bestemming i.p.v. de plaats van afzending. 4 Kazerne. 5 Schromelijk, vreselijk. 6 Eeuwige, eindeloos vele. 7 Leefbaar. 8 Gewillig, ongeveer. 9 Loon, soldij. 10 Haast, spoedig. 11 Scheelt; waaraan ligt dat. 12 Certificaat.
Victor, Petrus, zoon van François, klas 1807. Hij vertrok met zijn lichting naar Brugge op 27 juli 1807.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel