Brief Nr 301 Kustverdediging en vloot

N 132 MEENEN

amonsieur petrus van Lerberge marchan LeDrai anrendissement *** Departement De lalijs a men(in) a vlaendres 1806 1806 sito sito sito sito sito menin menin

seer Lieven moeder zusters Ende broeders

jk Laet uE weten als Dat jk nog Gezond En weltepasse En Dat jk Den brief zeer wel ontfangen heeft Ende jk verzoeke moeder zusters Ende broeders om Geen antworde wederom1 te hebben tot Dat Er nog Eenen brief zal komen uw want jk hebt Den corpijral2 Gesproken En jk heeft Gezeijt hoe Dat De zaeken Liggen En hij heeft vaste Gezeijt van Daer vooren te zorgen van Den capiteijn te spreken Ende ook Den cornel3 Ende van zoo Dat4 jk weten hoe Dat het Ligt jk zal sito Eenen brief wederom zenden hoe Dat het Ligt want hij peijst5 Dat het geheel wel zal Gaen De complimenten moeder zusters Ende broeders Ende partijcuijlielijk6 aen petrus van Lerberge En met Den wensch van Eenen saligen nieuwjaar aenstaende het zevenEnveertig resiment De achtste comp:: Den tweede battilion

Lorient het Deppartement Dumorbijhan7 Den 14 Decembre 1806

martinnus van coillie 1806

Ende jk verzoeke moeder als gij zoude schrijven van jn Den brief te stellen Dat jk maer Een broeder En heeft En Dat hij (in) het Leger ook is want ik En hebt mijn sertificaeten niet Deuren togen8 om Dat Erop Den brief staet Dat jk nog meer als Eenen broeder hadde

Aantekeningen


Vergelijk brief 300 van dezelfde schrijver. De brief is gedeeltelijk gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Terug. 2 Korporaal. 3 Kolonel. 4 Van zo dat, zodra. 5 Denkt, vermoedt. 6 In het bijzonder. 7 Morbihan, Bretagne. 8 Durven tonen.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel