Brief Nr 304 Kustverdediging en vloot

O 257 KOOIGEM

a monsiur eginius den dievel de de murrand a coijghem conton de olbeek arrondissiment de cortrek departement de la lis a flandre

dezen 12 apprul 1808

dezen brief die vraegt mij om aenworde1 te hebben van den brief die gij mij op gezonden hebt met geld dat is de oorzaekke geweest dat gij mij geen geeld op gezonden hebt voor dat gij weet of ik den otfangen hebbe ofte niet maer ik hebbe al drij brieven geschreven en den eersten brief otfangen den elfsten apprul beminden ik hebt noch geen brieven ontfangen (d)en gij hebt mij geschreven dat mijnne moeder somwijllen niet en is gelijk ik tuijs waes en maekt in mij geen veerdriet moeder waent ik veer hoepe2 van eer een iaer thuijs te zijn met mijn volle liebertijd3 beminden vaeder ik veer hope dat gij mij wat geld zult op zenden want ik ben in groeten nod
a monsiur francois de dievel soldat dans le troisieme bataillon 6em compagnie de la 3me ligion de reserve en garnison alille de oisans arrondissement de brest departement de finister4

Aantekeningen


1 Antwoord. 2 Want ik hoop. 3 Vrijheid. 4 "...in garnizoen op Ile d'Ouessant, arrondissement Brest departement Finisterre." Het eiland ligt voor de Bretonse kust bij Brest.
Den Dievel, Franciscus, geboren op 22 augustus 1788 te Kooigem als zoon van Eugenius en van Maria Joanna Buyzens (Kerkregister Kooigem nr. 2, f0 268 r0). Eugenius was landbouwer.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel