Brief Nr 307 Kustverdediging en vloot

N 66 ELVERDINGE

A Monsieur mousieur Consenterin Landrij demeuran(t) a Elverdinghe arrondissement D Jpres Departement De La lijs sito sito

rochefort Dezen 11 Julius 1809

Zeer Beminde vader ende moeder zusters ende Broeders

Naer ul van herten gegroet te hebben laet jk uE weeten den staed van mijne gesondheijd god lof het gaet ghel wel ende jk verhope van uE het zelve want waere het anders het soude mij groot pinne doen, vooders1 laet jk uE weten als dat jk Eene Brief naer uE geschreven hebben den 21 van meije en jk en hebben van dien brief nocht ghen hantewoorde ontfange waer over jk grootelijks verwondert ben vooders als gij Dezen Brief sult ontfangen sijt soo goed van seffens2 weder3 te schriven gij sult mij vele plaisier doen want jk in groot verlangen ben om te weten hoe dat met uE al gaet vooders laet jk uE nocht weten als dat al de schepen van rochefort gedesserueert4; en zij liggen al te mal in het poor5 van rochefort, en al De Bataillons zijn vertrockken naer toulons, en mijn Bataillons is ook vertrockken naer toulon, maer jk ben tegenwoordig in den Depot om deswil6 Dat jk vierentwentig daegen in het hospetael geweest hebbe met de kweeranse7 en binst8 dien tijd was mijn Bataillon vertrockken naer toulon, en alsoo hebben zij mij in den Depot geleid en wij sijn in den Depot met verthien flamingen vooders jk versouke van al om te weten als9 het (w)aer is dat de fransche vegten tegen Den keijser van duistland en als9 dat de fransche wel 2000 mannen verlooren hebben teegen prins charels is het waer laet mij weten gij sult mij vele plaisier vooders doet de complementen aen mijne peut10 (?) die getrou(wt) is met, ingel flu** en jk soude geren weeten hoe dat gaet met ulder gesondheijd, en doet complementen aen jacobus vermeulen en aen zijn huis vrauwe vooders jk versouke van uE om te weten hoe dat al gaet met franciscuis foei, (?) en doet de complementen aen usabelle Kaesseerker jk soude geren weten waer dat zij tegenwoordig woont laet het laet mij weten gij sult mij veel plaisier doen,

waer mede Jk Blijve met afwaaegtinge van Eene Brief sito sito

uE oodmoedigen Dienaer

Engel albertus landerij

ADers11 om weder te schriven a monsieur engelbert Landrij apprentif naerin au 16 Bataillon 2 compaengnie Resement de rochefort au depot curretier trevijl renfonderies a rochefort12 set het adris alsoo het sal gheel goed zijn

1809

Aantekeningen
1 Voorders, verder. 2 Onmiddellijk. 3 Terug. 4 Gedestrueert, zwaar beschadigd. 5 Fra. port, haven. 6 Hierom. 7 Krauwage, huiduitslag, schurft. 8 Gedurende, in. 9 Of. 10 Peetoom. 11 Adres. 12 "...leerjongen ter vloot (apprenti marin) in het 16e bataljon 2e compagnie regiment van Rochefort (...) te Rochefort."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel