Brief Nr 308 Kustverdediging en vloot

H 62 BEKEGEM

A Monsieur Jean Bollihaen Demeurand1 a Bekeghem arrondissement de gistel Departement de la Lijs Bekeghem a Bekeghem

Toulon Den 3 februarijus 1812

Zeer lieven vriend Joannes bollihaen

Naar uw van herten gegroet en gewenst te hebben veel geluck en zegen laet Jk uw weten den staed van mijnne gezondtheijd in welken staed Jk verhoopen dat gij ook zijt leevende

Dezen dienst2 om uw te laeten weten dat Jk grootelijks verwondert ben om reden dat Jk geschreeven hebbe naer mijnnen broeder om geld den welken mij gezeijd heeft dat het bij hem onmoogelijck was van mij geld op te zenden en hij heeft mij gezeijd als Jk geld noodig hadde dat Jk moeste naer uw schrijven dat Jk het van uw zoud gezonden zijn als ook mijnnen broeder heeft mij verzocht om Eene outorizatie3 te hebben de welke hij mij gezonden heeft geschreeven van Eenen notarus en als Jk die overzien hebben Jk bevond in de zelve dat Jk hem volle recht gaf om meester te zijn van al mijn goed4 Ja Jk en hadde niet meer te zeggen gehad Jk en hebbe niet willen volkoomen5 aen zijn verzoek maer doch Jk hebbe hem Een gezonden het gonne Jk bevond dat het goed was om zijnne affeirens6 te doen en bij overheden heeft overzien7 geweest Jk zijn uw ten uijttersten verzoekende dat gij zoud trachten om wat reden dat hij mij geen antoorde en heeft geschreeven of ten minsten mij te willen laeten weten om wat redens dat hij mij geen antoorde en schrijft of mij geen geld op en zend het welck ik grootelijks hebbe van Noode van over langen tijd:

Lieven voogt

Jk zijn uw verzoekende dat gij mij zonder faute8 zoud willen de plesier doen van mij wat geld op te zenden want Jk hebbe het grootelijcks van Noode en mij te laeten weten hoe dat die affeirens zijn Jk Blijve in afwachtinge van uw antoorde

uwen vriend

waer mede Jk sluijte mijnnen brief met Conplamenten aen mijnnen broeder philippus en aen geheel de familie waer meede Jk Blijve in afwachtinge van uw antoorde zoo haest als het moogelijck is

Jk Blijve met respect uwen vriend

geschreven door order van van dijcke9

Adres om weder te schrijven a Monsieur Charel van dijcke apprentif marin dans le 16eme Bataillon premiere compagnie a Bord de vaisseau l' annibal dans la rade de toulon departement de var10

Aantekeningen


1 Wonende. 2 Dient. 3 Autorisatie, volmacht. 4 Bezittingen. 5 Tegemoetkomen, voldoen. 6 Affaires, zaken. 7 Gecontroleerd. 8 Sans faute, onmiddellijk. 9 Deze ondertekening staat in het eigen handschrift van de opdrachtgever. 10 "...leerjongen ter vloot in het 16e bataljon 1e compagnie aan boord van de Hannibal op de rede van Toulon, departement Var."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel