Brief Nr 310 Kustverdediging en vloot

H 63 EERNEGEM

A Monsieur Jacques broucke cultivateur1 a eenegem canton De ghistelles Departement De la lijs

tot tholon2 Den 7 Januarij 1813

zeer lieve ende beminde ouders zust broed

naer ul gegroed te hebben laet ik ul weten dat ik in volle gezondheijd ben en verhope van ul het zelve en wij hebben op een berg gelogeerd die hoger was of onze vrouwe toren3 en wij hebben in de glatte4 gemarceert dat wij schier de beenen braeken en alle daegen regen of vorst en wij zijn in de stad gearriveerd den 6 van de maend ontrend den noene en wij kreegen zeffens5 kleeren en t' zeffens op de schepen en wij moeten alle daegen op de masten klemmen en wij en konnen niet klaegen van eten of drinken en doet de complimenten aen alle vrienden en wel bekende particulier6 aen pieter elsdlands aen huberegt Roose en zijn huijs vrouwe en zijn op het schip met naemen mijn addres die is aldus henrij broucke appleuht marin7 au 22me equipage de haud bord enbarque a bord du vaisseau le donuwerd8 en raede en thoulon departement du var

Zeer lieve ouders

ul dienaer en zoon henrij broucke

Aantekeningen
1 Landbouwer. 2 Toulon. 3 Dan de toren van de Onze Lieve Vrouwekerk. 4 Gladheid. 5 Onmiddellijk. 6 In het bijzonder. 7 Leerjongen ter vloot? 8 Afgeleid van de naam van de stad Donauwörth in Beieren aan de Donau (FdT).
Broucke, Jacobus, boerenwerkman, overleden te Eernegem op 25 maart 1827. Echtgenoot van Maria Anna Vanmaele, overleden te Eernegem. Zij zijn vermoedelijk de ouders van Broucke, Henry, de ondertekenaar van de brief. Deze is vermoedelijk geboren te Eernegem op 22 oktober 1793 of op 28 april 1794.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel