Brief Nr 32 De Veldtochten in het oosten

O 77 ST.-BAAFS-VIJVE

a moncieur carolus de smet tot st baefs vijve canton hoostroosebeke het partement de La Lijs sitot sitot sitot vlaenderen

Maijense1 den 7 Junius 1808

Zeer beminde vaeder en moeder broeders en zusters

Ik petrus de smet en kan niet naelaeten van aen uL: te laeten weten als dat ik den i meije uijt brugge vertrokken ben ende den 21 meij gearreveerd tot maijense in volle gesontheijd ik hope ende bidde dat gij lieden zoo zijt conteijnnewerende2 ook laete ik u, weten als dat ik al mijn geld vertert hebbe tot brugge ende op de rote3 in arremoede4 daerom zijn ik ul verzoukende van mij te willen opsenden (5) a 6 fransche kroonen want ik het grootelijkx noodig hebbe daerom zent het mij op zoo gouw als het mogelijk is want ik ben in groot verlangen ook laete ik u, weten den staed5 mijnder kleedinge een paer leesen6 wijtten7 leeren broek blauwe verste8 en kazakke9 en aen de kazakke zijn geelewe boorden ende opslaegers aen de mouwen ook een hisderen10 mutse met koperen plaeten van vooren met een perdstert van achter een sabel van vijf voet en half lang al hisder11 dat er aen is ook een hisderen roklijf12 van twee:en:twijnteg pond zwaer dat moeten wij aendoen als mijn in den slag gaen ook twee pisteolen ende de schoonste perden hebben wij dater onder de fransche gebruijkt worden ende ik laete uL; weten als dat dijt sertefijkat13 is dienende om uL; vrij te maeken van de rijquisietije14 ende gij moet mij weder schrijven als gij het certefikat ontfangen hebt

waermede ik blive in afwagtinge zoo haest15 als het mogelijk is

dat is mijn adres om tot mij te komen a, moncieur Petrus de smet kurasier onder de 9 companie in den depo a, maijense het partement de montonnerre16 a, maijense sitot sitot ende de complimenten aen geheel mijne familie ende goede kennisse ende laet mij weten hoe het al gaet met de conschrijn17

beminde vaeder en moeder broeders en zuste(rs)

petrus de smet

Aantekeningen
1 Mainz. 2 Continuerende, voortgaande, nl. in dezelfde gezondheid. 3 Route. 4 Behoeftige omstandigheden. 5 Toestand. 6 Laarzen. 7 Witte. 8 Vest. 9 Kazak, lange soldatenjas. 10 IJzeren. 11 IJzer. 12 Harnas. 13 Certificaat. 14 Requisitie, dienstplicht. 15 Spoedig. 16 Mont-Tonnerre, Donnersberg, Palts (FdT). 17 Conscrits, dienstplichtigen.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel