Brief Nr 33 De Veldtochten in het oosten

N 38 ROESELARE

a monsiuer Joaenne(s) volkaert tot rosselaere Departement de la lijs roesselaere

Dezen 41 Juliues 1808 Joaennens Fransis volkaert.

bemenden vader En moeder susters en broeders

3 maenden Jn het kot1 geseten Jk ben nu libber2 En los Jk zijn nu Jn resiment onder het 94 resiment Jn den dipou3 Jn wesel 5 batilioon bemenden vader zijt zoo goet van gelt af te zenden zoo veel dat kun Jk ben Jn groote aermoede Jk moet grooten honger leijden bij voute4 dat geen geldt En hen5 vader Jk zoude weten waer dat Jaaennes van kalije dat J. op Js of dat J. thuijs Js6 Jk zijn Jn groote verwonderinge7 Compla(m)enten naar fransis ***ken naer zijn geheel zijn huijs Complamenten naer barbara zijn dochter zijt geot8 van Een leters9 weder schriven Complamenter nolders kan naer zijn geheel zijn manatie10 Compalmenten naer goede kennessen Complamenten naer mijn vader moeder Compalmenten van Joaennes van busserne

Jk zijn onder het 94 resimet 3 Compani 5 batalioen dipou a wesel

fransis volkaet

Aantekeningen
1 Gevangenis. 2 Vrij. 3 Depot, legerafdeling. 4 Faute, gebrek. 5 Hebben. 6 Op: in dienst; of hij in dienst is of dat hij thuis is. 7 Nieuwsgierigheid. 8 Goed. 9 Brief. 10 Ménage, huishouden.
De juiste spelling voor Volkaet is: Volkaert.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel