Brief Nr 34 De Veldtochten in het oosten

N 20 POLLINKHOVE

a madame marie joanice markeij veuve de jaques a la Comune de polinckhove arrondissement de furnes departement de la lijs, Cito Cito a polijnkhove (a) flandre

havelberg desen 12* julius 1808*

Seer Beminde Moeder Susters en Broeders

naer ul: van herten gegroet te hebben laet ik weten den staet van mijne goede gesondtheijd godt Sij gedankt van welke ik jnsgelijks van ul: ben verhopende met godts gratie1, moeder ik ben seer verwondert van ul: ik hebbe drie brieven geschreven en geen antwoorde gekregen, ik bidde ul: doch lieve moeder dat gij Soude weder2 Schrijven Soo haest3 gij desen brief Sult hebben ontfangen want ik verlange ser omte weten hoe het gaet met ul. al te saemen en om te weten of gij het Certificat ontfangen hebt dat ik afgesonden hebt van munster ook om te weten of het goedt is en of mijn broeder voordeel gehadt hebt of niet, en als het niet goed en is gij moet het afschrijven4, ik Sal Een ander afsenden en ook lieve moeder ik bidde ul: grondhertig5, als het mogelijk is dat gij Soude wat geld afsenden, want ik hebbe het seer noodig wij liggen hier in 't Camp bij havelberg en wij hebben niet veel om te leven alles is diere en als men geen geld en hebt men isser g'heel Slecht en men lijd groote armoede daerom lieve doet doch uw beste Send af dat gij kond het Sal mij Sterk6 helpen en laet7 doch niet van te Schrijven wat8 ik verlange Seer om te weten hoe het al gaet met ul: al te Saemen en wat nieuws datter is in ons land, en ook lieve moeder ik bidde dat gij Soude de Complimenten doen van joannes fransiscus de wicke aen Sijne ouders en Seggen dat hij noch in volle gesondheijdt is en dat hij Sal Schrijven Soo haest9 hij Sijn Certificat heeft, dat hij alle dage verwacht, en ook dat gij Soude de Complimenten doen aen oom louwers van Sijn Schoon Soon dat hij noch in volle gesondheijdt is als Carolus Senis die ook in volle gesondheijd is, gij moet de Complimenten doen van ludovicus Vuijlsteker, als ook van philippus Collier, van laurentius goerewinde, als ook van fransiscus braa, wij liggen hier al te saemen in 't Camp met g'heel het division, waer mede ik blijve ul: oodtmoedigen en onderdanigen dienaer ende Soon

ludovicus markeij

mijn adres is a monsieur monsieur louis markeij Soldat au 54* regiment 2* Compagnie premier Batailion 2* division premier Cor du grand armee ***est en Camp proche10 d' havelberg en prusse

Aantekeningen


1 Genade. 2 Terug. 3 Spoedig. 4 Schrijven (naar mij). 5 Van harte. 6 Flink. 7 Laat (niet) na. 8 Want. 9 Soo haest: zodra. 10 Nabij.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel