Brief Nr 36 De Veldtochten in het oosten

N 76 GELUVELD

a catrine de maij veuve de peeter Malfait comune de Gelleveld canton D' ijper Departement de La Lijs A Gelleveld

Citadelle tot Strasbourg dezen 28 augustus 1808

zeer beminde Moeder susters ende broeders

naer uL: van herten gegroet te hebben Laete ik uL weten dat ik tot schelestat1 gearivert ben den 26 Meij in goede en volle gezontheijd en hebbe daer verbleven tot den 14 julius den zelven dag ben ik van schelestate vertrokken en gekomen tot strasbourg en zoo2 er geen platse en was in de stat door de groote menigte van tropen die hier binnen Liggen zoo hebben zij ons in de citadelle gesteken maer wij zijn Liber3 en gaen in de stat wandelen als wij willen de grootste wonderheijd4 die hier te zien is is den catedralens toren dezen is zoo haerdig en eijdel5 gewerkt van gesneden steen zoo dat men den Lougt6 van alle kanten daer door ziet en scheijnt onmogelijk te zijn dat hij kan blijven staen en is zelfs boven gebonden met heijsere7 banden hij is 600 trappen hooge Strasbourg is een zeer schoone stad Maer daer zijn vele geuse8 kerken in zoo jodsche als geprotesteerde9 en andere sorten van gelooven die ik niet en kenne zoo dat meer als de helfd ongeloovig is wij zijn hier gearivert met een Bataillon van 900 Mannen en ik geloove dat wij tegenwordig groote moijte zouden hebben om 200 Mannen onder het geweer te brengen want daer zijner wel 190 in het hospitael en 100 ziek in het cartier10 de andere zijn gediserteert en daer zal er nog al diserteren dan zijn tot schelestat eens 14 vlaemingen met eenen keer gedisertert en hier 19 met eenen keer ik bidde uL: mij te willen antworde schrijven zoo hast het uL: zal mogelijk zijn als mede het nues11 van het Land hoe het gaet met u Mijn zeer beminde Moeder zusters ende broeders en met alle diserteurs die tegenwordig bij uL: te vinden zijn.

Niet anders uL te schrijven hebbende ik blijve uL: omhelsend en kussende

uL,, onderdaenigen dienaer en zoon

Joseph Malfaite

Mijn adres is a Mr.. Joseph Malfait chasseur au 10me Regiment D' infantrie Legere 9me Bataillon 4me comp, en Gernison a La sitadelle de Strasbourg Departemont du Bas Rhin12

Aantekeningen


1 Sélestat. 2 Omdat. 3 Vrij. 4 Wonderbaarlijke zaak. 5 Kunstvaardig en speels, luchtig. 6 Lucht. 7 IJzeren. 8 Bedoelt: niet katholieke. 9 Zowel joodse als protestantse. 10 De plaats waar de soldaten verblijven. 11 Nieuws. 12 "...jager in het 10e regiment lichte infanterie (...) in garnizoen in de citadel van Straatsburg, departement Nederrijn."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel