Brief Nr 37 De Veldtochten in het oosten

O 80 WAREGEM

a Monsieur Naessens Jana waereghem arondissement De Cortrai Departement De La Lijs Cito Cito

Dresce1 Dezen 9 Septembre 1808 (?)

Dezen Dient om uL: te Laeten weten als dat ik nog in goede gezontheijd Ben en verhopend uL: van het tzelve, zeer Beminde vader ende moeder ik verzoeke om zesthien francs want ik in groote aermoede Ben, De ruijssesche2 zijn digte bij ons en wij en hebben nog Brood nog vleesch en wij staen3 alle daege om te vegten tegen Den ruijsenche Daerom zeer Lieve vader en moeder gij en mogt niet manqueren van antwoorde te schrijven met de zesthien francs waerop ik mij zal Betrouwen4 met alle afwagtinge zonder faute5 en ik verzoeke om het nieuw te weten van onse streke Dat gij mij het zoude schrijven

gij en mogt niet manqueren van De Coppelementen te Doen aen suster en Broeder en oom en moeije6 en kinderen en aen De geheele famille en dat ik Den Brief wel ontfangen hebbe te Paris en dat gij niet en mogt Laeten van voor mij te Bidden want wij in groote prijkels7 zijn maer nogtans wij goede Corage8 hebben

waer op ik mij zal betrouwen met alle afwagtinge ootmoeden Dienaere

fredrick Naessens

garde imperial tieraelleur9 1 Companie 2 Battilion 11 rigiment mijn adres is aen monsieur Naessens tot dressen

Aantekeningen


1 Dresden. 2 De Russen. 3 Staan op het punt. 4 Hopen, vertrouwen. 5 Zonder mankeren, zeer zeker. 6 Tante. 7 Perikelen, gevaren. 8 Moed. 9 Tirailleur, infanterist.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel