Brief Nr 4 De Veldtochten in het oosten

N 28 KLERKEN

Aen den Borger Borger goseveuf laimaire woonende in de prochie1 van Klerken tot Klerken apertemet2 delalijs

Mastrecht dezen 19 febri 1803

franciscus Beeveren,

jk neme de Liberte3 van aen ul te schrijven Ende ook om ul te laeten weten als dat jk gelukkige arrivert bennen binnen mastrecht Ende nocht in goede gesondheijd verhoope dat gij ook in goede gesondheijd zijt ul zoude mij veele plesier doen van maere te doen4 aan mijn moeder jk in goede gesondheijd bennen Ende ook ul zoude mij veele plesier doen van acht fransche croonen5 af te senden zonder faute6 want jk ben tegenwoorde sonder geld omdat te dier leeven is de Republique En geeft ons niet7,

franciscus beeveren

ul Dienaer jocobus corbeke

mijn adres is aen jocobus crobeke Soldaet 16 compenie 45 batillion in gersison in Mastrecht gij moet ons adres in fransche setten

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 5 en 6 van dezelfde schrijver. 1 Gemeente, kerkdorp. 2 Departement. 3 Vrijheid. 4 Maere te doen: te berichten. 5 Kroonstukken; een kroon is een gouden of zilveren munt ter waarde van 36 stuiver. 6 Zonder mankeren, onverwijld. 7 Niets.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel