Brief Nr 40 De Veldtochten in het oosten

N 42 PITTEM

om te bestellen aen De Weue1 pieter coussee tot putthem bij brugge

Weenne den 23 meije 1809

zeer Beminde moeder zusters ende broeders

ik Laete hu weten den staet van mijn gezonheijd, dat ik tot nu toe nog in volle gezonheijd, been2 den brief met geeld hebbe ik onfangen tot sijbenbak3 den 24 april den 23 februarijus zijn wij vertrokken ut wezel en wij hebben vele schonne Landen gesien en ook vele bergen over gaen wij hebben over bergen moeten klemmen die 2 mael zoo hoege waeren als pitthem torre4 en van wezel tot hosborck5 hebben wij bij de borgers geslepen en nog al wel gewest en van osbork tot wene kebben wij den kesser6 veriagt tot wene liggen wij in de karteer7 maer wij en weten nit voor hoe lang eer dat wij in wene werer hebben wij 3 slaggen gedaen in den 1 sinder geel littes gebleven8 in den 2 sinder vele gebleven dood vele die maer gewest9 en weren zijn al op verbrant wij hebben allet onder den bloeten hemel geslaepen de kopelmenten van sis Boufort en ferdiadus de welle ferdeandus van de copelle is nit meer bij ons ik wete nit als hi dood is waer is10

de copelmenten aen de ouders van ivo van den bulke hi heeft met mij in den slaeg gewest ik en weter nit meer of als hij dood is of gevangen is van den kiser liest en biet11 voor mijn ziele want ik den tiet nit meer hebbe nog de ockasie12 om te bidden

de copelmenten van hedewaerdus de merrise verzoek om dat dulder13 de copelmenten soude doen aen merianna de moerte16 en laet14 het nijt van te schriven als15 si daer nog woont of nit

U::We oodmoedigen En onderdanijgen Dienaer

Petrus Coussee 1809

a monsieur Coussee chasseus a la 1 compagnie du 4 botellion du 21 risement d, infantirie legere 2 divisun 192 (?) brigade legere 2 bons a larmee du rhein

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd door V. Arickx, 2-9-1967; zie de Inleiding. 1 Weduwe. 2 Ben. 3 Siebenbach. 4 De kerktoren van Pittem. 5 Een vreemde hand voegt hier ter toelichting bij: Osnabrück. Liever: Augsburg (FdT). 6 De keizer. 7 Kwartier; ingekwartierd. 8 "In de eerste zijn er heel weinigen omgekomen." 9 Gekwetst, gewond. 10 "Of het waar is dat hij dood is." 11 Lees en bid: bid. 12 Gelegenheid. 13 U. 14 Laat (niet) na. 15 Of. 16 Of maerte, dienstbode.
Over de schrijver wordt door V.Arickx t.a.p. meegedeeld: geboren te Pittem op 5 september 1789, ingelijfd op 12 november 1808; verloor bij het beleg van Vitoria twee vingers en keerde in april 1811 naar huis terug. Ivo van den Bulcke, geboren te Pittem op 22 januari 1789, in 1809 als vermiste geschrapt van de regimentslijst. Ferdinandus van de Capelle werd op 17 juni 1814 gedemobiliseerd. Ferdinandus de Witte (lezing van Arickx) werd, verminkt aan de rechterhand, naar huis gestuurd.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel