Brief Nr 48 De Veldtochten in het oosten

N 131 GELUWE

A Monsur joseph Mespelan a gelve canton de **vecke1 arondisemend de jpre departement de la lis A Gelve sito

Landa2 den 25 Novembre 1811

Seer Beminde vaeder

Desen dient om ul laeten weten den staed van Mijn gestedenesse3 hoe dat jk gesled4 ben. jk ben den 21 nij5 Strasbo(rr)eg gecomen in vertreck6 naer landa jn het 39 resement de leene7 jn8 het verwondert Mij het js nu al 6 Manden dat jk geen geld ontfangen hebbe jk den 12 een brief onfannge sonder geld en van den Eerste brief Met de 6 franse hebbe jk niet onfangen daerom versoeken van ul Mij sito geld op te senden jk verwachte van te Moeten vertrecke binne de 14 15 Daegen naer den cant van parijs en sonder geld can jk mit9 weder keeren ul schrijfd Mij dat nu al 3 Manden lede10 js dat ul gen andworde onfange
De complemente an suster en broers en aen al Mije vriend(en)
A Monsur Mispelon soldat du 39em resemend de leene de j companie a landa departement de baere(ijn)11

Carle L Mispelon Regiment de ligne.

Aantekeningen
Vergelijk brief 47, vermoedelijk van een broer van de schrijver. 1 Wervecke, Wervik. 2 Landa in het Beierse Woud. Anders Debrabandere: Landau (Pfalz). 3 Gesteltenis. 4 Gesteld. 5 Naar. 6 Op weg naar. 7 De ligne. 8 En. 9 Niet. 10 Geleden. 11 Bas-Rhin (FdT).
De spelling van de naam Mespelan dient te zijn: Mispelon.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel