Brief Nr 51 De Veldtochten in het oosten

H 72 RUDDERVOORDE

a monseur pierre verbures au redevorde canton toure12 de departement de la lijs adrondissement de bruse1 sito sito

den 31 van janvier 1812

bemende vader en lieve moeder

ik laet u weten dat ik 6 weken in het huijspetael van wesel gewest wand ik ben wel gesond en wel te paesse2 want ik verwonder dat gij zoo lange van schreijve want ik ben gekorpereijd3 in 93 regement tot wesel in de caserde4 van de berlindeporte5 want ik bijd u bemende vader ende Lieve moeder ik zoude het gerne sijen6 dat gij mij wat weijnig geld zoude zijnde7 om mijn voiage te doen bemende vader ende de lieve moeder want ik en hebt geen geld meer om mijn voiage te doen want wij gaen onder vijftijg ooren vords8 naer de canten van duijdland of hoeland9 bemende vader ende lieve moeder ik bijd10 u dat gij mij dat zoude doen van11 mij wat weinijg geld zijnde tot wesel in de caserde van de berlindeporte tot wesel want gij geen verdrijet meer maeken want ik en maeken ook geen meer daer meijde eijndijg bemende vader ende lieve moeder ik wijnschen een geluijk nuewe jaer velle toukoomen is u zalijg en mijne brouders ook
wand ik bijd u dat gij mij zoude troesten van wat weijnijg geld Bemende vaeder ende lieve moeder

Joseifes alijnd

Aantekeningen
1 Brugge. 2 Gezond. 3 Ingedeeld. 4 Kazerne. 5 Berliner Pforte; Berliner Tor, een gedeelte van de oude vestingwerken in Wezel. 6 Zien. 7 Zenden. 8 150 Uren verder. 9 Holland. 10 Bid, verzoek. 11 Met. 12 Torhout (FdT).


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel