Brief Nr 54 De Veldtochten in het oosten

N 90 KUURNE

A Monsieur (Bte) Anton Maguij (?) a Cueren Canton du Courtraij Departement De La Lijes A Cueren sito sito

Berlien dezen 2 Meije 1812

zeer bemijnde vader ende moeder sustre ende broeder,

in antwoorde van uL: brief van daeten 29 April 1812 en gij komt mij een sentivicaet1 te vraegen maer ik en kaen nu noeg geen oefsenden want het Regement is op roete, en ik kome dezen brief te schriven om aftewachten een sentificaet want zoo haest dat Regement zael stile lijggen2 ik zael sito een sentificaet afzenden; en ik laete U: weten als dat wij 3 onder uren3 van van ons vaderland comen te wezen en dat wij geene aeremoede4 en hebben van Eeten en drinken en ik laete u. weten dat wij noeg van genen vreind5 (?) en weten dat wij noeg veere van daer zijen en blijve U Lijeden6 Dienaer en zoon

ijvo Maijae

en de Coplementen aen augstinus plaes ende zijne husvrouwe en kijnderen en de Coplementen aen vrijnden en kennisse

Aantekeningen


1 Certificaet. 2 Stil liggen, rust houden. 3 300 uur. 4 Gebrek. 5 Vijand. 6 Ulieden, Uw.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel